Psalmi
Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Apostolilor (1:1-12)

1. Întâia mea carte, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face şi a învăţa
2. până în ziua când S’a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales,
3. cărora după patima Sa li S’a şi arătat pe Sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de patruzeci de zile arătându-li-Se şi vorbindu-le despre cele ale împărăţiei lui Dumnezeu.
4. Şi’n timp ce era împreună cu ei le-a poruncit să nu se’ndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui „pe care aţi auzit-o de la Mine;
5. că Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile”.
6. Iar ei, adunându-se, L-au întrebat, zicând: „Doamne, oare în acest timp aşeza-vei Tu la loc împărăţia lui Israel?”
7. Iar El le-a zis: „Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile pe care Tatăl întru a Sa stăpânire le-a pus;
8. dar putere veţi primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh şi-Mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi’n toată Iudeea şi’n Samaria şi pân’la marginea pământului”.
9. Şi acestea zicând, în timp ce ei priveau, S’a înălţat şi un nor L-a luat din ochii lor.
10. Şi privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi în haine albe,
11. care au şi zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S’a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni, cum L-aţi văzut voi mergând la cer”.
12. Atunci ei s’au întors la Ierusalim de la Muntele ce se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.

Din Evanghelia după Luca (24:36-53)

36. Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
37. Iar ei, înspăimântându-se şi înfricoşându-se, credeau că văd duh.
38. Şi El le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?
39. Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi că duhul nu are carne şi oase aşa cum Mă vedeţi pe Mine că am”.
40. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.
41. Şi lor, celor încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?”
42. Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr’un fagure de miere.
43. Şi, luând, a mâncat în faţa lor.
44. Şi le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am grăit pe când încă eram împreună cu voi, că toate cele scrise despre Mine în legea lui Moise, în profeţi şi în psalmi trebuie să se plinească”.
45. Atunci le-a deschis mintea ca să’nţeleagă Scripturile.
46. Şi le-a zis că aşa este scris şi că aşa trebuia să pătimească Hristos şi a treia zi să învie din morţi
47. şi întru numele Său să se propovăduiască pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
48. „Voi sunteţi martorii acestora.
49. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă rămâneţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus”.
50. Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat.
51. Şi a fost că’n timp ce-i binecuvânta, S’a depărtat de ei şi S’a înălţat la cer.
52. Iar ei, închinându-I-se, s’au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
53. Şi’n toată vremea erau în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Istorioare, pilde și asemănări religioase, pr. Iosif Trifa

Un elev isprăvise liceul și se pregătea  a-și continua studiile într-un oraș mare.

-Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu nepot, să poți închide ușile!, îi zise la despărțire bunica sa.
-Ce uși, bunică dragă? Doar n-o să mă fac portar acum, după ce am isprăvit cu liceul?!
-Pe unde vei merge, bagă de seamă să-ți închizi mai întâi ușile urechilor tale! Să le închizi față de toate șoaptele și ispitele lui satan! Să-ți închizi apoi ușile ochilor tăi! Să nu citești cărți rele, pline de otravă, și să nu te duci nicăieri unde inima ta se poate otrăvi cu priveliștea ochilor! Să-ți închizi apoin ușa gurii tale, ascultând de sfatul psalmistului: „Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire buzelor mele!”, gândindu-te neîncetat și la cuvintele Mântuitorului că pentru orice cuvânt nefolositor omul va da seama în Ziua Judecății. Și, mai presus de toate, dragul meu, să-ți închizi ușa inimii tale față de toate ispitele cele rele! Să o lași deschisă numai pentru Domnul! Așa făcând, bine îți va fi în viață.