În ceasul Bucuriei să nu uităm niciunii
ce preț de suferință s-a dat ca să-l avem,
să nu uităm trădarea, sudoarea Rugăciunii,
bătaia, spinii, Crucea și Moartea sub blestem.

Să nu uităm povara nespuselor păcate,
să nu uităm veninul dezlănțuitei uri,
să nu uităm năvala potrivnicelor gloate
și-amara împlinire a Sfintelor Scripturi.

Să nu uităm niciuna din grelele clipite
umplute cu batjocuri, cu sânge și cu chin,
și-atunci vom ști ce jertfe au trebuit plătite
în schimbul bucuriei acestui Ceas Divin!

Să nu uităm ce mare ne este datoria
trăirii-n ascultarea cerută de Hristos,
că nu-i prea mult nici chinul
pe-ntreagă veșnicia
spre-a ispăși păcatul de-a-I fi necredincios!

Să nu uităm de harul cu care răsplătește
Hristos în Veșnicie pe cel ascultător,
– o, fericit acela ce-l crede și primește,
al lui e Viitorul în veci strălucitor!

(Traian Dorz)

înapoi…