Apostolii au străbătut lumea-n lung şi-n lat, dezrădăcinând rătăcirea idolatră şi răspândind pretutindeni adevărul evanghelic. Au descurajat orice fărădelege, au curăţat murdăria păcatului şi i-au învăţat pe creştini să nu aibă nici o legătură cu idolii, ci să-L adore pe singurul Dumnezeu adevărat, aşteptând învierea morţilor şi Împărăţia cerurilor.Sf. Ioan Gură de Aur

PETRU:

Petru apostolul şi întâiul ucenicilor, propovăduind întâi Evanghelia în Iudeea şi în Antiohia, după aceea în Pont, Galaţia, Capadocia, Asia şi în Bitinia, s-a pogorât până la Roma. Şi biruind cu minunile pe Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero cu capul în jos şi aşa şi-a primit sfârşitul.

PAVEL:

Pavel apostolul şi corifeul apostolilor, întrecând pe toţi apostolii cu dumnezeiască râvnă şi cu credinţa în Hristos, a propovăduit pe Hristos din Ierusalim până la Iliria, şi, mergând și la cetatea Romei, i s-a tăiat capul de către Nero.

ANDREI:

Andrei apostolul, cel întâi-chemat şi fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos în toată marginea Mării Negre, și pogorându-se până la Elada, şi-a primit sfârşitul răstignit de Egeat la Patarele Ahaiei .

IACOV cel Mare:

Iacov apostolul şi fiul lui Zevedei, a propovăduit pe Hristos în Spania (Sant Iago), și, întorcându-se în Iudeea, a fost omorât de Irod Agripa cu sabia, pentru buna sa îndrăzneală.

IOAN:

Ioan evanghelistul şi cuvântătorul de Dumnezeu şi fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui Hristos, propovăduind pe Hristos în Asia, şi fiind izgonit de Domiţian la Patmos, şi trăgând multă mulţime de popor către Hristos, s-a întors la Efes şi s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.

FILIP:

Filip cel din Betsaida Galileii, împreună-cetăţean fiind cu Andrei şi cu Petru, propovăduind şi el pe Hristos în Asia şi în Ierapoli cu Mariamni, sora sa şi cu Bartolomeu, şi-a primit sfârşitul prin răstignire de la elini din Ierapole.

Misiunea apostolilor în secolul I

TOMA:

Toma, care şi Geamăn se zice, propovăduind Evanghelia lui Hristos la parţi, mideni, perşi şi indienii din Kerala, s-a săvârşit fiind pătruns de cei din urmă cu suliţe.

BARTOLOMEU:

Bartolomeu apostolul, propovăduind Evanghelia lui Hristos la indo-sciți și armeni, a fost răstignit în Urvanupoli, iar sfintele lui moaşte puse într-o raclă de fier, au aruncate în mare.

MATEI:

Matei, care şi Levi se zice, fratele lui Iacov Alfeu, vameşul şi evanghelistul, care şi ospăţ mare a făcut lui Iisus, propovăduind pe Hristos, a propovăduit Evanghelia la etiopienii din Axum şi a răposat în Ierapoli Asiriei, primindu-şi sfârşitul prin foc.

SIMON ZILOTUL:

Simon Zilotul cel din Cana-Galileei, care şi Natanael este numit în Evanghelia după Ioan, trecând prin toată Mauritania şi prin Africa, propovăduind pe Hristos, s-a săvârşit răstignit de dânşii.

IUDA:

Iuda al lui Iacov, care de Luca şi în Evanghelie, şi în Fapte este numit Iuda, iar de Matei şi de Marcu este numit Tadeu şi Liveu, frate fiind după trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia în Mesopotamia, apoi a răposat în cetatea Ararat, fiind spânzurat şi săgetat de necredincioşi.

MATIA:

Matia, care în locul vânzătorului a fost pus în număr cu apostolii a propovăduit pe Hristos la africanii din Cuș şi, chinuit fiind de dânşii în multe feluri, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.

IACOV:

Iacov, ruda Domnului şi fecior lui Iosif logodnicul, a fost întâiul episcop al Ierusalimului, fiind aruncat jos de pe aripa templului şi lovit în cap cu un mai de cele de la nălbitori, şi-a primit sfârşitul.

MARCU:

Marcu evanghelistul, care era ucenic şi fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, şi a scris de la dânsul Evanghelia, a propovăduit Evanghelia în Alexandria şi prin ţinuturile ei până la Pentapoli și și-a primit mucenicia prin foc în Alexandria Egiptului.

(Sinaxar 30 iunie, cu unele diortosiri – https://www.noutati-ortodoxe.ro/calendar-ortodox/sinaxar.php?date=1593475200)