Împăratul Slavei (icoană din sec. XIII, M. Athos)

Și-n Ziua Bucuriei
să ne-amintim de toate,
dar starea de pe Cruce
în veac să n-o uităm;
Cuvintele, Tăcerea,
Durerile răbdate,
pe-ntreaga noastră viață
în noi să le purtăm!

Iertarea răstignirii,
durerea părăsirii,
speranța pocăirii
și strigătu-nsetat,
duioasa grijă-a Mamei,
Cuvântul Împlinirii
și strigătul Sfârșirii
– în veci e neuitat!

În toate e cutremur,
în toate e lumină,
în toate-i adevărul
Dumnezeiesc și greu,
în toate-i Prețul Jertfei
ce ni S-a dat deplină
și dragostea cu care
iubește Dumnezeu!

(Traian Dorz)

continuare…