Christ Before Pilate Again (Duccio di Buoninsegna, 1308-1311)

Și-n Ziua Bucuriei
să ne-amintim cu groază
de Iuda-vânzătorul,
de ceata-i de călăi,
de-al lui sărut fățarnic,
de chinul ce-i urmează
când Jertfa cea mai Sfântă
S-a dat la cei mai răi!

Neputincios e Petru,
se-mprăștiară soții,
mint cei chemați ca martori,
înveninat e Ana,
trădează ucenicul,
nedrepți Îi sunt cu toții,
departe pare Tatăl
și-aproape e satana.

Dar Mielul Sfânt, dat Jertfă,
în liniște răbda-va,
vorbind cu îndrăzneală
sau înțelept tăcând,
dulceața Bunătății
va birui otrava
– O, Soarele Iubirii
ce Mare-I apunând!

(Traian Dorz)

continuare…