Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (1:10-12; 2:1-2)

10. când în ziua aceea va veni să Se preamărească întru sfinţii Săi şi cu uimire să fie privit de toţi cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută.
11. Pentru aceasta ne şi rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi cu putere să’mplinească toată bunăvrerea voastră de a face binele şi toată lucrarea credinţei voastre,
12. ca numele Domnului nostru Iisus să se preamărească’ntru voi şi voi întru El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Iisus Hristos.
1. În ceea ce priveşte venirea Domnului nostru Iisus Hristos şi adunarea noastră împreună cu El, vă rugăm, fraţilor,
2. ca nu degrab să vă pierdeţi cumpătul şi nici să vă’nspăimântaţi, nici de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca pornită de la noi, cum că ziua Domnului a şi sosit.

Din Evanghelia după Luca (12:42-48)

42. Şi a zis Domnul: „Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale, ca să le dea la vreme măsura lor de grâu?
43. Fericit este servul acela pe care, când vine stăpânul său, îl va găsi făcând aşa.
44. Adevăr vă spun că peste toate avuţiile sale îl va pune.
45. Dar dacă servul acela va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie să vină!, şi va începe să-i bată pe slujitori şi pe slujnice şi să mănânce şi să bea şi să se îmbete,
46. veni-va stăpânul acelui serv în ziua în care el nu gândeşte şi în ceasul în care el nu ştie şi-l va tăia în două, iar partea lui o va pune cu cei necredincioşi.
47. Şi servul acela care a ştiut voia stăpânului şi n’a pregătit nimic, nici n’a făcut după voia lui, mult va fi bătut.
48. Iar cel care n’a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, puţin va fi bătut. De la cel căruia i s’a dat mult, mult se va cere; şi de la cel căruia i s’a încredinţat mult, mai mult se va cere.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Să nu slăbim dar în a face binele, căci la vremea cuvenită vom secera, dacă nu ne vom slei. (Galateni 6:9)

De ce să obosesc în a face ceea ce este bine? Fiindcă mă confrunt cu eșecuri; lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum mă aștept și fac greșeli, așa cum fac și ceilalți din jurul meu. Chiar și atunci când mă străduiesc să duc o viață care să-L aibă în centru pe Dumnezeu și intenționez să fac ceea ce este bine, creșterea mea duhovnicească nu se întâmplă peste noapte. Apostolul îmi amintește astăzi să nu fiu copil duhovnicește, ci să am răbdare cu mine însumi și cu ceilalți. Există creștere chiar dacă se face prin greșeli, chiar dacă nu secer întotdeauna așa cum îmi doresc.

Astăzi am nevoie să nu fiu descurajat sau tras în jos de vreunul dintre eșecurile de ieri; de exemplu, dacă am ratat șansa să fiu de ajutor sau pur și simplu prietenos față de cineva la birou, dacă a irosit timp sau bani sau am pălăvrăgit fără rost în conversații cu prietenii în loc să ascult ceea ce au ei de spus. Pot să transform toate aceste greșeli în bunuri de valoare, conștientizându-le și dându-le lui Dumnezeu, cerând cu smerenie de la El înțelepciune și har, pentru a fi puțin mai bine astăzi.

În această dimineață mă deschid spre grija Lui iubitoare față de grădina mea duhovnicească, cu buruieni cu tot, lăsându-L să reverse lumină și hrană asupra muncii mele. Fiindcă voi secera la timpul potrivit, însă doar dacă nu mă voi da bătut.