Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (2:20; 3:1-8)

20. Da, voi sunteţi slava noastră şi bucuria!
1. Iată de ce, nemaiputând răbda, am socotit că e bine să rămânem singuri la Atena
2. şi l-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi împreună-lucrătorul lui Dumnezeu întru Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îndemne în credinţa voastră,
3. pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri. Fiindcă voi înşivă o ştiţi că pentru aceasta suntem rânduiţi;
4. căci şi când eram la voi v’am spus-o mai dinainte că vom avea de suferit necazuri, aşa cum s’a şi întâmplat şi cum voi o ştiţi.
5. Pentru aceea şi eu, nemaiputând răbda, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, de teamă ca nu cumva ispititorul să vă fi ispitit şi osteneala noastră să fie zadarnică.
6. Acum însă ne-a venit de la voi Timotei şi ne-a dat veste bună despre credinţa şi iubirea voastră şi că’ntotdeauna aveţi o bună amintire despre noi, cu ardoare dorind să ne vedeţi, aşa cum şi noi pe voi.
7. Iată de ce, fraţilor, în toată nevoia şi necazul nostru ne-am mângâiat asupră-vă prin credinţa voastră.
8. Căci noi trăim acum dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul.

Din Evanghelia după Luca (11: 29-33)

29. Şi cum mulţimile creşteau, El a început să grăiască: „Neamul acesta este neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, în afară de semnul profetului Iona.
30. Că precum a fost Iona semn pentru Niniviteni, tot aşa şi Fiul Omului va fi pentru neamul acesta.
31. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbaţii neamului acestuia şi-i va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon; şi iată, aici e mai mult decât Solomon!
32. Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s’au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată, aici e mai mult decât Iona!
33. Nimeni, aprinzând făclia, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Aşadar, de acum înainte noi pe nimeni nu-l mai cunoaştem după trup; chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos după trup, acum nu-L mai cunoaştem astfel. Prin urmare, dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă: cele vechi au trecut, iată că toate au devenit noi. Dar toate sunt de la Dumnezeu, Cel ce ne-a împăcat cu Sine prin Hristos şi ne-a dat nouă slujirea împăcării. (2 Corinteni 5:16-18)

De ce au trecut cele vechi? Ce s-a schimbat mai exact? Venirea Duhului Sfânt a schimbat totul, inclusiv modul în care Îl privim  sau Îl cunoaștem pe Hristos și modul în care ne privim pe noi înșine. Când îmbrățișez o viață în Duhul Sfânt, deschizându-mă față de darurile Sale prisositoare, sunt eliberat de poverile excesive ale conștientizării trupești și ale obsesiilor ei. „Fiindcă cei ce sunt după trup, pe cele ale trupului le cugetă; dar cei ce sunt după duh, pe cele ale duhului.” (Romani 8:5)

Aceasta înseamnă că nu ar trebui să mai am grijă de trupul meu sau să disprețuiesc lumea materială? Nu. Înseamnă că îmbrățișez o nouă perspectivă a adevăratei vieți și a adevăratei păci, care sunt daruri ale Duhului Sfânt. De exemplu, în loc să mă uit la cineva din cap până în picioare și după trup, mi se dă capacitatea să văd dincolo de acestea, să văd mai mult decât acestea și să observ darurile ascunse ale lui Dumnezeu și mesajele Lui din toate lucrurile. El ne împacă cu Sine Însuși prin modul Său de a vedea și a cunoaște, fiindcă toate sunt de la Dumnezeu.

De aceea vreau să mă reconectez cu El astăzi, deschizându-mă față de harul Lui, având grijă de sănătatea mea, atât cea trupească, cât și cea sufletească. „Căci cugetul trupului este moarte, dar cugetul Duhului este viaţă şi pace.” (Romani 8:6)