Luca 11:1
Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Tesaloniceni a Sfântului apostol Pavel (1: 6-10)

6. Şi voi v’aţi făcut următorii noştri şi ai Domnului, întru mult necaz primind Cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt,
7. aşa că pildă v’aţi făcut tuturor credincioşilor din Macedonia şi din Ahaia.
8. Că de la voi a răsunat cuvântul Domnului nu numai în Macedonia şi în Ahaia, ci’n tot locul a pătruns credinţa voastră în Dumnezeu; aşa că nu-i nevoie să mai spunem noi ceva,
9. de vreme ce asupra noastră ei înşişi povestesc despre ce fel de primire am avut la voi şi cum v’aţi întors voi la Dumnezeu de la idoli, ca să-I slujiţi Dumnezeului-Celui-Viu şi adevărat
10. şi să-L aşteptaţi pe Fiul Său din ceruri, pe Care El L-a înviat din morţi, pe Iisus Cel ce ne izbăveşte din mânia ce va să vină.

Din Evanghelia după Luca (11: 1-10)

1. Şi a fost că pe când era El rugându-Se într’un loc, după ce a încetat I-a zis unul din ucenicii Săi: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, aşa cum şi Ioan i-a învăţat pe ucenicii lui”.
2. Şi le-a zis: „Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vină împărăţia Ta. Facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ.
3. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă’n fiecare zi.
4. Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi iertăm oricui ne-o datorează nouă. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de Cel-Rău”.
5. Şi le-a zis: „Cine dintre voi, având un prieten, de se va duce la el în miez de noapte şi-i va zice: Prietene, împrumută-mă cu trei pâini,
6. că mi-a venit un prieten de pe drum şi n’am ce să-i pun dinainte;
7. dar acela, răspunzând dinlăuntru, i-ar zice: Nu-mi da de lucru!, acum uşa e’ncuiată şi copiii mei sunt în aşternut cu mine; nu pot să mă scol să-ţi dau…
8. Vă spun Eu vouă: Chiar dacă nu se va scula şi nu-i va da pentru că-i este prieten, pentru îndrăzneala lui, totuşi, se va scula şi-i va da cât îi trebuie.
9. Şi Eu vă zic: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide.
10. Că oricine cere, ia; şi cel ce caută, găseşte; şi celui ce bate, i se va deschide.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Pentru aceasta l-am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit şi credincios întru Domnul. El vă va aduce aminte de căile mele cele întru Hristos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în toată Biserica. Ca şi cum ar fi ca eu să nu mai vin la voi, unii s’au împăunat. Dar voi veni la voi degrabă – dacă Domnul va vrea – şi voi cunoaşte nu vorba celor împăunaţi, ci puterea lor. Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în putere. (1 Corinteni 4:17-20)

Despre ce putere vorbește Sfântul Pavel în această mustrare părintească adresată corintenilor? El se referă la puterea Sfântului Duh în care sunt chemat să rămân. A Lui este împărăția în care sunt chemat să locuiesc, nu doar să vorbesc despre ea. Aici apostolul ne avertizează în privința vorbirii lipsite de Duhul, fie că este în legătură cu lucruri bisericești sau cu altfel de lucruri, fiindcă o astfel de vorbire este dăunătoare și distructivă, neavând putere de sus.

Vino și Te sălășluiește întru noi, mă rog eu astăzi, pentru ca puterea noastră, manifestată în tăcere sau în vorbe, să fie întotdeauna puterea Ta, constructivă și mângâietoare. Că a Ta este împărăția, puterea și slava, acum și în vecii vecilor. Amin!