Efeseni 4, 14-15
Să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire; ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (2, 12-16)

12. Drept aceea, iubiţii mei, aşa cum întotdeauna m’aţi ascultat, nu numai ca atunci când eram de faţă, ci cu mult mai mult acum când sunt departe, cu frică şi cu cutremur lucraţi la mântuirea voastră;
13. căci Dumnezeu este Cel ce’ntru voi le lucrează şi pe „a vrea” şi pe „a lucra”, pentru bunăvoirea Sa.
14. Pe toate să le faceţi fără murmur şi fără socoteli,
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, fii ai lui Dumnezeu, neîntinaţi în mijlocul unui neam sucit şi stricat, în care voi străluciţi ca nişte luminători în lume,
16. cuvântul vieţii cu tărie ţinându-l spre lauda mea în ziua lui Hristos, că nu în zadar am alergat şi nici în zadar m’am ostenit.

Din Evanghelia după Luca (6, 24-30)

24. Dar vai vouă, bogaţilor!, că de pe-acum vă luaţi mângâierea.
25. Vai vouă, celor ce sunteţi sătui acum, că veţi flămânzi. Vai vouă, celor ce râdeţi acum, că veţi plânge şi vă veţi tângui.
26. Vai vouă, când toţi oamenii vă vor vorbi de bine; că părinţii lor aşa le făceau profeţilor mincinoşi.
27. Iar vouă, celor ce ascultaţi, vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc;
28. binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, rugaţi-vă pentru cei ce vă necăjesc.
29. Celui ce te loveşte peste obraz, dă-i-l şi pe celălalt; pe cel ce-ţi ia haina, nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa;
30. oricui îţi cere, dă-i; şi de la cel ce-ţi ia pe ale tale, nu i le cere.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Omul s’a dus şi le-a spus Iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos. Şi pentru aceasta Îl prigoneau Iudeii şi căutau să-L omoare, că făcea acestea sâmbăta. Iar Iisus le-a răspuns: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez”. Deci pentru aceasta căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu. (Ioan 5:15-18)

Aici, într-un alt incident din cadrul controversei sabatului dintre Iisus și farisei, Domnul nostru face o afirmație șocantă: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. Iisus semnalează o schimbare în modul de lucru al Tatălui cu noi, poporul Său.

Anterior, Dumnezeu Și-a făcut odihna în a șaptea zi după creație, un semn al vechiului legământ mozaic dintre El și noi (Fac. 2, 1-3; Ieș. 31, 13).  Am fost binecuvântați de porunca a patra ca să-L imităm pe Dumnezeu și să ne odihnim așa cum a făcut El la prima creație. Dar acum El se descoperă ca lucrând încă, ba chiar și în sabat, deoarece lucrează – în Fiul Său – asupra noii creații, care va deveni Noul Legământ întru sângele Fiului (Luca 22, 20), în lucrările mântuitoare ale lui Hristos cel răstignit.

Acum suntem chemați să lucrăm în El, împreună cu El și precum El, care ne oferă o nouă legătură cu El, în Legea cea nouă întru Sângele Meu (I Cor. 11, 25). Astăzi aflu o nouă odihnă și o nouă pace în lumina Crucii Sale răscumpărătoare, conform făgăduinței Sale: Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni! Luaţi jugul Meu asupra voastră; şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre! Că jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară. (Matei 11:28-30)