Plăcută este livada, plăcută este grădina, dar mai plăcută este cetina Dumnezeieștilor Scripturi. Acolo sunt flori care se veștejesc, aici, gânduri care înfloresc; acolo suflă zefirul, aici suflă Duhul; acolo, apărarea o dă gardul de spini, aici, purtarea de grijă a lui Dumnezeu îi este apărare; acolo cântă greierii, aici cântă profeții; acolo te desfătezi cu ochii, aici te folosești cu cititul. grădina este numai într-un loc, pe când Scripturile, în întreaga lume; grădina este supusă schimbărilor vremii, pe când Scripturile sunt pline de frunze și dau rod și vara, și iarna. Să luăm așadar, aminte la citirea Sfintelor Scripturi. Dacă ești cu luare-aminte la Scripturi, Cartea sfântă îți scoate tristețea din suflet, îți sădește bucurie, pierde răutatea, înrădăcinează virtutea, nu te lasă să suferi în tulburarea grijilor care te învălurează. Marea se înfurie, dar tu călătorești în liniște; că ai cârmaci citirea Dumnezeieștilor Scripturi.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Despre desfătarea celor viitoare, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (40)