Efeseni 4, 14-15
Să nu mai fim copii, clătinaţi de valuri şi purtaţi de orice vânt de’nvăţătură încoace şi’ncolo prin viclenia oamenilor, prin meşteşugul lor de a atrage’n rătăcire; ci’n iubire trăind după adevăr, în toate să creştem întru El Care este Capul, Hristos.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (1, 27-30; 2, 1-4)

27. Numa’ să vă purtaţi în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu şi văzându-vă, fie nefiind de faţă, să aud despre voi că staţi cu tărie într’un singur duh, într’un singur suflet luptându-vă împreună pentru credinţa Evangheliei,
28. fără ca’ntru ceva să vă înfricoşaţi de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, dar pentru voi, de mântuire; şi aceasta, de la Dumnezeu.
29. Căci de dragul lui Hristos vi s’a dat vouă nu numai să credeţi în El, dar şi să pătimiţi pentru El,
30. ducând aceeaşi luptă pe care-aţi văzut-o la mine şi’n care-acum auziţi că sunt.
1. Aşadar, dacă e vreun îndemn în Hristos, dacă e vreo mângâiere a iubirii, dacă e vreo împărtăşire a Duhului, dacă e vreun dor şi vreo îndurare,
2. împliniţi-mi bucuria de a gândi la fel, de a avea aceeaşi iubire, un singur suflet, aceeaşi cugetare.
3. Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă deşartă, ci’ntru smerenie unul să-l socotească pe altul mai de cinste decât pe el însuşi.
4. Nimeni să nu caute doar spre ale sale, ci fiecare şi spre ale altora.

Din Evanghelia după Luca (6, 17-23)

17. Şi coborând împreună cu ei, a stat într’un loc şes, El şi mulţime numeroasă de ucenici ai Săi şi mulţime multă de popor din toată Iudeea şi din Ierusalim şi de pe ţărmul Tirului şi al Sidonului, care veniseră să-L asculte şi să se vindece de bolile lor.
18. Şi cei chinuiţi de duhuri necurate se vindecau.
19. Şi toată mulţimea căuta să se atingă de El, că putere ieşea dintr’Însul şi pe toţi îi vindeca.
20. Şi ridicându-Şi ochii spre ucenicii Săi, zicea: „Fericiţi sunteţi voi, cei săraci, că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu.
21. Fericiţi sunteţi voi, cei ce flămânziţi acum, că vă veţi sătura. Fericiţi sunteţi voi, cei ce plângeţi acum, că veţi râde.
22. Fericiţi veţi fi când din pricina Fiului Omului vă vor urî oamenii şi vă vor izgoni dintre ei şi vă vor ocărî şi când ca pe un rău vă vor lepăda numele.
23. Bucuraţi-vă în ziua aceea şi tresăltaţi, că iată, răsplata voastră multă este în cer; că părinţii lor aşa le făceau profeţilor.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Şi iarăşi a zis: „Cu ce voi asemăna împărăţia lui Dumnezeu? Asemenea este aluatului pe care l-a luat o femeie şi l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s’a dospit toată”. (Luca 13:20-21)

Este nevoie doar de un pic, care la început este abia vizibil, dar în cele din urmă pătrunde toată viața și o transformă. Un pic de ce? Un pic de Împărăția lui Dumnezeu, pe care El o ascunde subtil printre noi și înăuntrul nostru, prin mâinile blânde și ferme ale unei femei, Biserica Sa.

Drojdia Împărăției lui Dumnezeu este acolo, înlăuntrul meu, și lucrează atunci când Îi îngădui să lucreze; când nu deranjez procesul de dospire. Așadar, astăzi îndepărtez orice tulburări, precum resentimentele față de mine sau de alții și fac câțiva pași spre iertare, în orice chip îmi este cu putință. Astăzi sunt atent la chemarea subtilă a lui Dumnezeu în inima mea, care devine mai puternică atunci când Îi acord atenție. Vie Împărăția Ta, Îi zic astăzi; facă-se voia Ta și Te rog, ajută-mă să nu mă împotrivesc Ție!