Psalmii 134, 1
Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi-L, voi, slugi, pe Domnul.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Filipeni a Sfântului apostol Pavel (1, 1-7)

1. Pavel şi Timotei, slujitori ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus care sunt în Filipi împreună cu episcopii şi diaconii [lor]:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
3. Mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi.
4. Întotdeauna în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie
5. din pricina părtăşiei voastre la Evanghelie, din ziua cea dintâi până acum,
6. încredinţat fiind eu de aceasta: cel care a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt până în ziua lui Hristos Iisus,
7. aşa cum drept este să gândesc eu despre voi toţi; pentru că pe voi toţi vă am la inimă, cei ce sunteţi cu mine părtaşi ai harului, şi în lanţurile mele, şi în apărarea şi întărirea Evangheliei.

Din Evanghelia după Luca (4, 37-44)

37. Şi a mers vestea despre El în tot locul din împrejurimi.
38. Şi după ce S’a sculat din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Petru era prinsă de friguri rele şi L-au rugat pentru ea.
39. Şi El, aplecându-Se asupra ei, a certat frigurile, şi ele au lăsat-o. Iar ea s’a ridicat îndată şi le slujea.
40. Iar în apusul soarelui, toţi cei ce aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la El; iar El, punându-Şi mâinile pe fiecare din ei, îi vindeca.
41. Şi din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi ziceau: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” Dar El, certându-i, nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei ştiau că El este Hristosul.
42. Iar când s’a făcut ziuă a ieşit şi S’a dus într’un loc pustiu; şi mulţimile Îl căutau şi au venit până la El, şi-L ţineau să nu plece de la ei.
43. Dar El le-a zis: „Trebuie ca şi altor cetăţi să le binevestesc împărăţia lui Dumnezeu, că pentru aceasta am fost trimis”.
44. Şi propovăduia în sinagogile Galileii.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

A da laudă – ca act diferit de a cere ceva – în rugăciune este ceva ce tind să neglijez, când sunt prins în preocupările mele obișnuite. Slujbele noastre liturgice totuși constau în mare parte din texte și fapte pline de laudă, deși devenim mult mai atenți atunci când cerem ceva, precum în ectenii. Presupun că este în firea omenească a fi mai conștienți de ceea ce avem nevoie decât de ceea ce avem deja, datorită milei și credinței nemărginite a Domnului în noi. Prin urmare, rugăciunile noastre tind mai degrabă să fie precum listele de cumpărături în care am nevoie de asta și de asta, decât o recunoștință plină de laudă pentru slava Lui.

Pentru a fi capabil de rugăciune plină de laudă, care îmi umple inima cu smerenie, bucurie și recunoștință, trebuie să fiu conștient de ceea ce am. Și acest lucru uneori necesită ceva treabă. Mi se pare util să fac o listă a multor binecuvântări, sub forma experiențelor, a situațiilor, a lucrurilor și a oamenilor, în viața mea. Domnul,  în numele Lui, m-a purtat prin multe provocări și situații, atât bune, cât și rele, care să mă călăuzească cu iubire spre sporire duhovnicească. Mai presus de toate, El mi S-a dat pe Sine Însuși, în întregime, înălțându-Se pe cruce, cu mâinile întinse, în timpul lui Pontiu Pilat. Prin urmare, astăzi Îi mulțumesc și laud numele Lui sfânt: Lăudați numele Domnului nostru Iisus Hristos, acum și pentru totdeauna!