Stai cât mai mult aici în biserică! Te supără tristețea? Aici este alungată! Te supără grijile lumești? Aici sunt izgonite! Te supără patimile cele păcătoase? Aici se sting! Din piață, de la teatre și de la celelalte adunări lumești ducem acasă, când ne înapoiem, multe griji, multe supărări, multe boli sufletești. Dar, dacă stai necontenit în biserică, vei lepăda negreșit și păcatele pe care le-ai luat din afară. Dacă însă fugi și te depărtezi, pierzi, fără doar și poate, și bunătățile pe care le-ai dobândit din Dumnezeieștile Scripturi, căci bogăția aceasta a ta se irosește încetul cu încetul din pricina adunărilor și vorbirilor lumești. Vreți să vedeți dacă sunt adevărate spusele mele? Duceți-vă, după ce plecați de aici, să-i vedeți pe cei care au lipsit astăzi de la biserică! Veți vedea cât de mare este deosebirea dintre bucuria voastră și tristețea lor. Nu este atât de frumoasă și atât de fermecătoare o mireasă ce stă în camera ei de nuntă cât de frumos și de slăvit este sufletul care se duce în biserică și răspândește parfumurile cele duhovnicești. Căci omul care vine aici cu credință și cu dragoste pleacă încărcat de mii și mii de vistierii; dacă deschide gura numai, umple îndată pe cei cu care stă de vorbă și de toată buna mireasmă, și de bogăție duhovnicească; dacă vin peste el mii și mii de rele, le suferă pe toate cu ușurință, căci ia de aici îndestulătoare învățătură din Dumnezeieștile Scripturi despre răbdare și iubirea de înțelepciune. Și, după cum cel ce stă numai pe stâncă își râde de valuri, tot astfel se întâmplă și cu cel ce ascultă mereu sfintele slujbe, cu cel ce se hrănește cu cuvintele dumnezeiești; așezându-se ca pe o stâncă a dreptei judecăți a lucrurilor, nu este stăpânit de nimic din cele omenești, căci s-a așezat pe sine mai presus de toată năvala lucrurilor celor lumești: pornește de la biserici și de la rugăciunile de la slujbă și de la binecuvântarea arhierească, de la adunarea cea de obște din biserică, de la dragostea fraților, culegând și din alte nenumărate locuri mult folos și multă povață sufletească.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători și cuvântări de laudă la sfinți, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (38)