Sf. Efrem Sirul
Când era pe cruce, a sculat morți; tot așa ca prunc era Cel ce alcătuia pruncii.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului apostol Pavel (10:7—18)

7. Judecaţi lucrurile aşa cum se arată: dacă cineva are încredere în sine că este al lui Hristos, să gândească iarăşi de la sine aceasta, că precum este el al lui Hristos, tot aşa suntem şi noi.
8. Şi chiar de mă voi lăuda, ceva mai mult, cu puterea noastră, pe care ne-a dat-o Domnul spre zidirea, iar nu spre dărâmarea voastră, nu mă voi ruşina,
9. Ca să nu par că v-aş înfricoşa prin scrisori.
10. Că scrisorile lui, zic ei, sunt grele şi tari, dar înfăţişarea trupului este slabă şi cuvântul lui este dispreţuit.
11. Cel ce vorbeşte astfel să-şi dea seama că aşa cum suntem cu cuvântul prin scrisori, când nu suntem de faţă, tot aşa suntem şi cu fapta, când suntem de faţă.
12. Căci nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii care se laudă singuri; dar aceia, măsurându-se şi asemănându-se pe ei cu ei înşişi, nu au pricepere.
13. Iar noi nu ne vom lăuda fără măsură, ci după măsura dreptarului cu care ne-a măsurat nouă Dumnezeu, ca să ajungem şi până la voi.
14. Căci nu ne întindem peste măsură, ca şi cum n-am fi ajuns la voi, căci am şi ajuns cu Evanghelia lui Hristos până la voi.
15. Nu ne lăudăm peste măsură cu ostenelile altora, ci avem nădejde că, tot crescând credinţa voastră, ne vom mări în voi cu prisosinţă, după măsura noastră,
16. Ca să propovăduim Evanghelia şi în ţinuturile de dincolo de voi, dar fără să ne lăudăm cu măsură străină, în cele de-a gata.
17. Iar cel ce se laudă, în Domnul să se laude.
18. Pentru că nu cel ce se laudă singur este dovedit bun, ci acela pe care Domnul îl laudă.

Din Evanghelia după Marcu (3:28-35)

28. Adevărat grăiesc vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele şi hulele câte vor fi hulit;
29. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.
30. Pentru că ziceau: Are duh necurat.
31. Şi au venit mama Lui şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme.
32. Iar mulţimea şedea împrejurul Lui. Şi I-au zis unii: Iată mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară. Te caută.
33. Şi, răspunzând lor, le-a zis: Cine este mama Mea şi fraţii Mei?
34. Şi privind pe cei ce şedeau în jurul Lui, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei.
35. Că oricine va face voia lui Dumnezeu, acesta este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Iar toţi au rămas uimiţi de mărirea lui Dumnezeu. Şi mirându-se toţi de toate câte făcea, a zis către ucenicii Săi: Puneţi în urechile voastre cuvintele acestea: Căci Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înţelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă şi se temeau să-L întrebe despre acest cuvânt. Şi a intrat gând în inima lor: Cine dintre ei ar fi mai mare? Iar Iisus, cunoscând cugetul inimii lor, a luat un copil, l-a pus lângă Sine, Şi le-a zis: Oricine va primi pruncul acesta, în numele Meu, pe Mine Mă primeşte; iar oricine Mă va primi pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Căci cel ce este mai mic între voi toţi, acesta este mare. (Luca 9:43-48)

Iisus încearcă să le atragă atenția ucenicilor asupra crucii Sale, a cărei asumare se apropie; asupra faptului că va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii își îndreaptă rapid atenția către o întrebare mai interesantă pentru ei – o întrebare despre ei, nu despre El: Cine dintre ei ar fi mai mare? Așadar, ucenicii erau preocupați de propria lor persoană atunci când Hristos urma să devină cel mai mic dintre toți, când a fost abandonat de cel mai mare dintre apostoli. Această stare de lucruri nu pare să se fi schimbat prea mult în istoria Bisericii, deoarece preocuparea pentru statutul și autoritatea noastră continuă în chip scandalos, în pofida luminii crucii Sale.

Pe măsură ce ne pregătim să-L însoțim în călătoria pe Golgota, Îl las să-mi concentreze atenția asupra Lui. Astăzi îmi deschid ochii și văd ceea ce îmi arată El în timp ce devine în întregime vulnerabil, în timp ce este dat în mâinile oamenilor. Astăzi primesc Pruncul Care a fost așezat într-o iesle din Betleem și, câțiva nai mai târziu, pus într-un mormânt, în timp ce Maica Lui privea, covârșită de durere. El face totul pentru mine, devine cel mai mic dintre noi, ca să avem o viață adevărată în El, eliberată de neliniștea îngrozitoare a procupării față de propria persoană.