Rugăciunea lui Iisus pentru ucenici
Nu Mă rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de Cel-Rău. Ei nu sunt din lume, aşa cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte-i întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevăr. Aşa cum Tu M’ai trimis pe Mine în lume, tot astfel i-am trimis Eu pe ei în lume; şi de dragul lor Mă sfinţesc Eu pe Mine Însumi, pentru ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sfântului apostol Pavel (7, 12-24)

12. Iar celorlalţi le grăiesc – eu, nu Domnul: Dacă un frate are femeie necredincioasă şi ea vrea să locuiască cu el, să nu se despartă de ea.
13. Şi femeia, dacă are bărbat necredincios şi el vrea să locuiască cu ea, să nu-şi lase bărbatul.
14. Fiindcă bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios. Fiindcă altfel copiii voştri ar fi necuraţi; dar acum ei sunt sfinţi.
15. Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legaţi; căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace.
16. Fiindcă ce ştii tu, femeie, dacă-ţi vei mântui bărbatul? sau ce ştii tu, bărbate, dacă-ţi vei mântui femeia?
17. Atât numai: fiecare să-şi meargă drumul aşa cum i-a făcut parte Dumnezeu, aşa cum pe fiecare l-a chemat Dumnezeu. Şi aşa poruncesc eu în toate Bisericile.
18. A fost cineva chemat fiind tăiat împrejur?: Să nu-şi ascundă semnele tăierii. A fost cineva chemat fiind netăiat împrejur?: Să nu se taie’mprejur.
19. Tăierea’mprejur nu este nimic, şi netăierea’mprejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu.
20. Întru chemarea’n care-a fost chemat, într’aceea să rămână fiecare.
21. Ai fost chemat fiind rob?: N’avea grijă; mai mult îţi foloseşte, chiar dacă poţi ajunge liber.
22. Căci robul chemat al Domnului e dezrobit al Domnului. Tot aşa, şi cel chemat, fiind liber, este rob al lui Hristos.
23. Cu preţ aţi fost cumpăraţi!: Nu deveniţi robi ai oamenilor!
24. Fiecare, fraţilor, în starea’n care-a fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Matei (14, 35-36; 15, 1-11)

35. Şi cunoscându-L oamenii locului, au trimis veste în tot ţinutul acela şi au adus la El pe toţi bolnavii.
36. Şi-L rugau ca ei să se atingă doar de poala hainei Lui; şi câţi se atingeau, se vindecau.
1. Atunci fariseii şi cărturarii din Ierusalim au venit la Iisus şi I-au zis:
2. „De ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor?: că nu-şi spală mâinile când mănâncă”.
3. Iar El, răspunzând, le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu de dragul datinei voastre?
4. Că Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cel ce va blestema pe tatăl său ori pe mama sa să fie pedepsit cu moarte.
5. Voi însă spuneţi: Cel ce i-ar zice tatălui său ori mamei sale: Darul cu care aş putea să te ajut I l-am dăruit lui Dumnezeu,
6. acela poate să nu cinstească pe tatăl său ori pe mama sa. Aşadar, aţi desfiinţat porunca lui Dumnezeu de dragul datinei voastre.
7. Făţarnicilor, bine a profeţit despre voi Isaia, când a zis:
8. Poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
9. Şi zadarnic Mă cinsteşte învăţând porunci şi învăţături omeneşti”.
10. Şi chemând la Sine mulţimile, le-a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi:
11. Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om”.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Rugăciunea rostită de Hristos pentru cei care Îl vor urma îmi amintește că voia Lui nu este ca să fim îndepărtați din lume. Ci voia Lui este ca noi să fim sfințiți întru adevăr, care este Cuvântul Său, în lume.

Așadar, îmi amintesc că nu prin evadarea din lumea mea aflu calea spre sfințire. Am diferite probleme, responsabilități și relații pe care trebuie să le rezolv în lume. Nu trebuie să mă tem de toate acestea, pentru că eu nu mă aflu în lume din greșală și nici nu sunt singur. Potrivit cuvintelor Domnului, sunt trimis în ea precum sunt toți cei care cred în El. Iar Hristos îmi făgăduiește să mă însoțească, să mă călăuzească, să mă apere și să mă sfințească.

Voi citi din Scriptură zilnic, astfel încât să nu fiu singur cu adevărul meu, ci sfințit și apărat de adevărul Lui.