Trebuie să aflăm de ce cartea Faptele Apostolilor  are acest titlu. Nu trebuie să trecem nepăsători nici pe lângă titluri și nici să intrăm dintr-odată în începutul cărții, ci să vedem întâi ce titlu poartă ea. După cum capul ne face cunoscut tot trupul, iar chipul nostru așezat sus arată cine suntem, tot așa și titlul cărții ne face cunoscut tot cuprinsul ei. Nu vedeți că și în tablourile cele împărătești chipul și numele împăratului se află sus, iar jos sunt scrise trofeele împăratului, biruințele și faptele lui mari? Aceasta o poți vedea și în Scripturi. Icoana împărătească este pictată sus; jos sunt scrise biruințele, trofeele, faptele cele mari. Așa facem și când primim o scrisoare: nu-i rupem îndată legătura, nici nu citim îndată cele scrise în ea, ci mai întâi citim inscripția de-afară și din ea aflăm cine a trimis-o și pe cel ce trebuia s-o primească. Nu-i oare o prostie ca în cele omenești să fim cu atâta grijă să nu ne frământăm, să nu ne tulburăm, iar aici să ne grăbim și să sărim îndată la începutul cărții? Vreți să vedeți ce valoare, ce tărie are un titlu, o inscripție? Vreți să vedeți ce comoară se găsește în titlul Scripturilor? Ascultați, ca să nu mai disprețuiți titlurile dumnezeieștilor cărți.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr…, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (35)