Să pătrundem în adâncul înțelesului cuvintelor Scripturii. Că nu-i îndestulătoare numai citirea Scripturii; trebuie să-i adaugi și cunoașterea. Pentru că și famenul reginei Candachiei citea Scriptura, dar, până ce n-a venit cel care să-l învețe cele ce citea, n-a putut înțelege mare lucru. Așadar, ca și voi să nu pățiți la fel, luați aminte la cele spuse, încordați-vă mintea, dați-mi sufletul vostru pregătit pentru ascultare. Să vă fie pătrunzătoare privirea, mintea trează, iar sufletul slobozit de grijile vieții, ca să nu semăn cele spuse între spini, nici pe piatră, nici lângă drum, ci să lucrez pământ roditor și gras, ca să secere spic bogat. Dacă veți lua aminte la cele spuse, îmi veți face și mie munca mai ușoară și veți ajunge și voi să găsiți mai lesne înțelesul Scripturii.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr…, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (34)