În Scriptura Noului Testament, în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, se spune că Apostolul Pavel a aflat la Efes pe unii învățăcei care încă nu cunoșteau pe Duhul Sfânt. Primit-aţi voi Duhul Sfânt?, i-a întrebat Apostolul Pavel. Iar ei i-au zis: „Dar noi nici măcar n’am auzit că este Duh Sfânt…”

Așa sunt și azi cei mai mulți creștini: nu cunosc pe Duhul Sfânt, n-au primit încă Duh Sfânt, nu este Duh în gura lor, în inima lor, în viața și faptele lor. Lipsește darul limbilor de foc din sufletul și inima creștinilor de azi, de aceea e atâta rău în lume și de aceea nu se văd între oameni roadele Duhului: dragostea, bucuria, pacea, credința, blândețea, înfrânarea, ci vedem în toate părțile roadele trupului: desfrânare, idolatrie, duşmănii, certuri, gelozii, gâlcevi, dezbinări, beţii.

Creștinii de azi nu cunosc pe Duhul Sfânt. Mă gândesc în special la poporul nostru, care cunoaște îndeobște pe Dumnezeu-Tatăl, pe Fiul mai puțin, iar pe Duhul Sfânt, ca a treia Persoană a Sfintei Treimi, aproape deloc. Câți se adresează în rugăciunile lor către Dumnezeu-Duhul?

Puterea celor dintâi creștini era tocmai darul și harul Duhului Sfânt. Spune Scriptura despre creștinii cei dintâi că se rugau cu atâta putere încât s’a cutremurat locul în care erau adunaţi şi s’au umplut toţi de Duhul Sfânt. Auzi tu, dragă cititorule, creștinii cei dintâi se rugau cu atâta Duh și putere, că se cutremura locul cu ei. O! Unde este azi acest Duh? Astfel de minuni face azi numai duhul diavolului, alcoolul. Se cutremură Duminica, în ziua Domnului, barurile de cei ce s-au umplut de duhul diavolului, de alcool. O, ce lucru dureros se poate vedea între creștinii de azi! Creștinii de azi nu-și caută întărirea și mângâierea în darul Duhului Sfânt, ci le caută în alcool. Creștinii de azi nu caută beția cea sfântă și dulce ce o face Duhul Sfânt, ci o caută pe cea de suflet ucigătoare pe care o face alcoolul, duhul diavolului.

Cei mai mulți creștini trăiesc după duhul ce este acum în lume, iar duhul acestei lumi sunt modele, năravurile de azi, jocurile, bețiile, petrecerile, desfătările, desfrânările, vorbele urâte etc. Te râd oamenii când vrei să te lași de acestea, spunând că nu ești în rând cu lumea. Fiţi arzători cu duhul; Domnului slujiţi-I…, zicea Apostolul Pavel. Însă creștinul de azi este precum spune Apocalipsa: nici rece, nici fierbinte, ci căldicel, iar o astfel de viață este cea pe care Domnul o urăște și o osândește. Numai viața cuprinsă, aprinsă și cârmuită de darul Duhului Sfânt poate fi o viață de mântuire sufletească. Trăiești tu, cititorule, o astfel de viață?

(păr. Iosif Trifa)