Condac la Praznicul Cincizecimii
Când Cel Preaînalt, coborându-Se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci i-a chemat pe toți la o unire; și cu toții, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (21, 26-32)

26. Atunci Pavel, luându-i cu el pe bărbaţii aceia, s’a curăţit împreună cu ei şi a doua zi a intrat în templu să aducă la cunoştinţă împlinirea zilelor curăţirii, când anume să fie adusă ofranda pentru fiecare din ei.
27. Şi când era să se împlinească cele şapte zile, Iudeii din Asia, văzându-l în templu, au întărâtat toată mulţimea şi au pus mâna pe el
28. strigând: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Acesta este omul care pe toţi de pretutindeni îi învaţă împotriva poporului şi a legii şi a locului acestuia; ba încă şi Elini a adus în templu şi a spurcat acest loc sfânt”.
29. – Că ei îl văzuseră mai înainte’n cetate pe Trofim Efeseanul împreună cu el şi credeau că Pavel l-a adus în templu –.
30. Şi s’a mişcat toată cetatea şi s’a făcut adunare de popor; şi punând mâna pe Pavel, l-au tras afară din templu şi îndată au închis porţile.
31. Dar când căutau ei să-l omoare, a ajuns veste la tribunul cohortei cum că tot Ierusalimul s’a tulburat.
32. Acela, luând îndată oşteni şi sutaşi, a alergat la ei; iar ei, văzând pe tribun şi pe ostaşi, au încetat să-l mai bată pe Pavel.

Din Evanghelia după Ioan (16, 2-13)

2. Vă vor scoate din sinagogi; ba chiar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că-I aduce închinare lui Dumnezeu.
3. Şi pe acestea le vor face, pentru că nu L-au cunoscut pe Tatăl Meu, şi nici pe Mine.
4. Iar pe acestea vi le-am grăit pentru ca, atunci când va veni ceasul lor, să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. Dar nu vi le-am spus de la’nceput, pentru că eram cu voi.
5. Acum însă Mă duc la Cel ce M’a trimis, şi nimeni din voi nu Mă întreabă: Unde Te duci?
6. Ci pentru că v’am grăit acestea, întristarea v’a umplut inima.
7. Dar vă spun Eu vouă adevărul: De folos vă este ca Eu să Mă duc. Că dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi; iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite la voi.
8. Şi El, odată venit, va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată:
9. de păcat, pentru că ei nu cred în Mine;
10. de dreptate, pentru că Eu Mă duc la Tatăl Meu, iar voi nu Mă veţi mai vedea;
11. şi de judecată, pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat.
12. Încă multe am a vă spune, dar nu le puteţi purta acum.
13. Dar când va veni Acela, Duhul Adevărului, El vă va călăuzi întru tot adevărul; că nu de la Sine va grăi, ci cele ce va auzi va grăi şi pe cele viitoare vi le va vesti.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Iar Irod, văzându-L pe Iisus, s’a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L vadă, fiindcă auzise de El şi nădăjduia să vadă vreo minune săvârşită de El. Şi I-a pus întrebări în vorbe multe, dar El nu i-a răspuns nimic. Şi arhiereii şi cărturarii erau de faţă, învinuindu-L cu înverşunare. Iar Irod, împreună cu ostaşii săi, batjocorindu-L şi luându-L în râs, L-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare şi L-a trimis înapoi la Pilat. (Luca 23:8-11)

Irod voia să-L vadă pe Iisus pentru că nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El; adică Irod dorea să fie distrat de Domnul, ca și cum ar fi fost un fel de șiretlic. Irod nu era interesat de Persoana lui Iisus Hristos, ci de valoarea Sa ca sursă de divertisment. Nevoia umană a lui Irod pentru divertisment, lucru sănătos în locul și la timpul potrivit, s-a dezvoltat în asemenea măsură încât a devenit cu totul un căutător de stimuli, neinteresat de maturizarea spirituală. Acest lucru l-a așezat pe Irod de partea greșită a crucii.

Divertismentul sub forma vizionării unui spectacol, așa cum facem pe net, la televizor sau pe scenă, ne oferă relaxare și pasivitate; o oprire a unei anumite activități cerebrale. În doze mici, acest tip de divertisment poate fi sănătos și odihnitor. Dar, dacă depășesc măsura, urmărind în mod regulat seriale TV, îmi pot deteriora capacitatea de a mă concentra și de a aborda oameni adevărați și situații reale pe care Dumnezeu mi le trimite. În final, pot să-mi deteriorez capacitatea și setea de sporire duhovnicească; capacitatea și dorința mea de a purta o cruce plină de har.

Astăzi sunt atent la mine însumi și Îi cer Domnului să mă ajute să merg cu El și în El, în călătoria mea purtătoare de cruce. Astăzi mă concentrez asupra Lui, Cel care a fost răstignit pentru mine ca să pot avea adevăr și viață; viața plină de harul pe care El mi-l oferă când am ochi de văzut și urechi de auzit acel adevăr pe care El vrea să-l învăț astăzi.