Mare întărire pentru a nu păcătui este citirea Scripturilor! Mare prăpastie și adânc abis este necunoașterea Scripturilor! Mare trădare a mântuirii este să nu știi nimic din legile dumnezeiești! Aceasta a dat naștere și ereziilor, aceasta a stricat și viața, asta a răscolit totul. Este cu neputință să te întorci de aici fără de rod, dacă citești des și cu luare-aminte Scripturile! Iată, o singură parabolă cât folos ne poate aduce! Nu ne face oare mai bun sufletul nostru? Știu bine că mulți s-au întors încărcați cu mult folos de pe urma ascultării predicii la parabola [despre săracul Lazăr]; iar dacă sunt unii care nu s-au folosit până într-atât, totuși în ziua în care au ascultat predica au fost negreșit mai buni. Nu-i puțin lucru ca și o singură zi să ți-o petreci căindu-te de păcate, să cauți spre înțelepciunea cea după Dumnezeu, să dai sufletului puțină odihnă de grijile cele lumești. Iar, dacă facem astfel la fiecare Liturghie și nu lipsim de la niciuna, ascultarea neîncetată a predicării cuvântului lui Dumnezeu va săvârși un mare și minunat bine în sufletul nostru.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvântul al treilea la săracul Lazăr, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (31)