Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (8, 18-25)

18. Şi Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,
19. zicând: „Daţi-mi şi mie această putere, ca acela pe care eu voi pune mâinile să primească Duh Sfânt”.
20. Iar Petru i-a zis: „Piară banii tăi, şi tu împreună cu ei!, pentru că ai socotit că darul lui Dumnezeu se dobândeşte cu bani;
21. în chemarea aceasta tu n’ai parte şi nici moştenire, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
22. Aşadar, pocăieşte-te de această răutate a ta şi roagă-te lui Dumnezeu, doar ţi se va ierta cugetul inimii;
23. că’ntru amărăciunea fierii şi’ntru legătura nedreptăţii te văd că eşti!”
24. Şi răspunzând Simon, a zis: „Rugaţi-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce aţi zis”.
25. Iar ei, după ce au mărturisit şi au grăit cuvântul Domnului, s’au întors la Ierusalim binevestind în multe sate ale Samarinenilor.

Din Evanghelia după Ioan (6, 35-39)

35. Şi Iisus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii; cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în Mine niciodată nu va înseta.
36. Dar Eu v’am spus că M’aţi şi văzut, şi nu credeţi.
37. Tot ce-Mi dă mie Tatăl, va veni la Mine; şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară;
38. pentru că M’am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M’a trimis.
39. Iar voia Celui ce M’a trimis, aceasta este: să nu-l pierd pe nici unul din cei pe care Mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor. (Matei 5, 3)

Asemena întregii omeniri, sunt, prin natura mea, sărac cu duhul meu. Adică eu sunt absolut insuficient în sens duhovnicesc; sunt incapabil să mă ajut singur, să îmi port de grijă, să cresc și să sporesc în El, fără harul Duhului Sfânt. Nu pot să mă apuc (singur) de nădragi si să mă salvez.

Cu toate acestea, nu sunt întotdeauna conștient de acest lucru, mai ales când mă gândesc la viața mea în dependență de sine și o autosuficiență închipuită. Și același lucru este valabil și în cazul feluritelor învățături și religii care glorifică Sinele drept soluția supremă pentru insuficiența umană. Ca și cum este suficient să privim adânc în noi înșine pentru a găsi putere, speranță și spiritualitate [duhovnicie].

Astăzi îmi încep ziua recunoscându-mi cu smerenie insuficiența duhului meu. Astăzi voi cere să primesc harul Duhului Sfânt și să mă sprijin pe El în toate îndatoririle și relațiile mele cu ceilalți oameni. Deoarece Domnul le făgăduiește celor care își întemeiază nădejdea în El binecuvântare și Împărăția cerurilor aici și acum. Este Împărăția în care El este Împărat și nu eu. Slavă Lui!