Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Faptele Sfinților Apostoli (3, 19-26)

19. Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre,
20. Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos,
21. Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac.
22. Moise a zis către părinţi: «Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre fraţii voştri Prooroc ca mine. Pe El să-L ascultaţi în toate câte vă va spune.
23. Şi tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi nimicit din popor».
24. Iar toţi proorocii de la Samuel şi cei câţi le-au urmat au vorbit şi au vestit zilele acestea.
25. Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinţii noştri, grăind către Avraam: «Şi întru seminţia ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului».
26. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, L-a trimis întâi la voi, să vă binecuvânteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale.

Din Evanghelia după Ioan (2, 1-11)

1. Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.
2. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
3. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.
4. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.
5. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
6. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.
7. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.
8. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.
9. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,
10. Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.
11. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

„Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Iar ele erau: Maria Magdalena şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-au crezut.” (Luca 24, 9-11)

Mironosițele aveau întru totul dreptate când le-au spus apostolilor că Hristos a înviat. Dar apostolii nu le-au crezut pe femei. Trebuie să fi fost frustrant pentru mironosițe să vadă cum mărturia lor este într-atât de ignorată; să vadă că nu sunt luate în serios. Apostolii au crezut de-abia după ce Hristos cel înviat li s-a înfățișat. Cu toate acestea, fiind parte din comunitatea apostolică, femeile au continuat să răspândească mesajul învierii. Una dintre ele, Maria Magdalena, este chiar numită întocmai cu apostolii, datorită lucrării sale misionare.

Astăzi continui să trăiesc în pace cu ceilalți oameni, chiar dacă ei nu dau crezare sau nesocotesc cuvintele mele – chiar și atunci când știu că am dreptate pentru un motiv obiectiv. Astăzi prefer să mă concentrez asupra dreptei viețuiri înaintea lui Dumnezeu, în loc să insist pe faptul că am dreptate, atunci când mesajul meu nu este auzit și las opiniile și acțiunile altora în mâinile lui Dumnezeu.