Din ce pricină oare adunarea noastră este mai mare azi? Ați venit negreșit să-mi cereți făgăduiala! Ați venit negreșit să primiți argintul cel prin foc lămurit pe care făgăduiam să vi-l pun în mâini! Căci cuvintele Domnului – spune Scriptura – cuvinte curate, argint cu foc lămurit, cercat în pământ (Psalmii 11, 6). Binecuvântat fie Dumnezeu, Care a pus în sufletul vostru o dorință atât de mare pentru ascultarea cuvintelor duhovnicești! Întocmai precum cei îndrăgostiți de vin și băutură, care se scoală în fiecare zi și caută să afle și iscodesc unde este vin bun de băut, unde sunt ospețe, mese, petreceri, beții, sticle, clondire și pahare, tot așa și voi, în fiecare zi, vă sculați și căutați să aflați unde sunt îndemn, sfat, încurajare, învățătură și cuvânt îndreptat spre slava lui Hristos. De aceea, și eu, cu mai multă râvnă, vă voi vorbi și, cu toată dragostea, voi depune în sufletele voastre ceea ce v-am făgăduit.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt împotriva anomeilor. Către iudei, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (29)