Rugăciunea Domnească
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi!  

aşa grăieşte Domnul:

Din Prorocia lui Isaia (14, 24-32)

24. Acestea zice Domnul Atotţiitorul: – Aşa cum am zis, întocmai va fi; şi cum am plănuit, aşa va rămâne:
25. Să-i nimicesc pe Asirieni din pământul Meu şi din munţii Mei; şi fi-vor ei să fie călcaţi în picioare şi jugul le va fi luat şi luată va fi slava de pe umerii lor.
26. Acesta-i planul pe care Domnul l-a plănuit asupra lumii în întregul ei; şi aceasta este mâna cea ridicată asupra tuturor neamurilor lumii.
27. Fiindcă cine oare va strica ceea ce Dumnezeu cel sfânt a plănuit? iar mâna Lui cea înaltă, cine o va întoarce?
28. În anul în care regele Ahaz a murit, cuvântul acesta s’a făcut:
29. Nu vă veseliţi, voi, cei de alt neam, pentru aceea că jugul celui ce vă lovea s’a sfărâmat; că din sămânţa şarpelui vor ieşi pui de aspidă, iar din puii acestora vor ieşi şerpi zburători.
30. Şi cei săraci vor fi hrăniţi prin el şi sărmanii se vor odihni în pace; dar el cu foame îţi va omorî sămânţa, iar rămăşiţa ta o va nimici.
31. Urlaţi, voi, porţi ale cetăţilor!; să se tulbure cetăţile şi să strige, şi chiar cei de alt neam, toţi; că fum vine de la miazănoapte şi nu-i nici o putinţă de scăpare.
32. Şi ce vor răspunde regii neamurilor? Că Domnul a întemeiat Sionul, şi prin El se vor mântui umiliţii poporului.

Din Cartea Facerii (8, 21-22; 9, 1-7)

21. Şi Domnul Dumnezeu a mirosit bună mireasmă şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: „De-acum nu voi mai blestema pământul din pricina faptelor omului, căci închipuirea inimii omului se pleacă spre rău încă din tinereţea lui; şi nici nu voi mai pierde toate făpturile vii aşa cum am făcut.
22. De-acum, câte zile va avea pământul, semănat şi secerat, frig şi căldură, vară şi iarnă, ziuă şi noapte nu vor mai înceta!”
1. Şi i-a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!
2. Groaza şi frica de voi fie peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mişcă pe pământ şi peste toţi peştii mării; pe mâna voastră le-am dat.
3. Tot ce se mişcă şi tot ce trăieşte fie-vă spre hrană; aşa cum iarba verde, pe toate vi le-am dat.
4. Numai carne cu viaţa ei – sângele – să nu mâncaţi.
5. Cât despre viaţa voastră – sângele –, pentru ea voi cere socoteală de la toată fiara; şi de la fratele omului voi cere socoteală pentru viaţa omului.
6. Cel ce va vărsa sânge de om, de către om îi va fi sângele vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om.
7. Voi însă creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!”

Din Proverbele lui Solomon (11, 19-31; 12, 1-6)

19. Fiul cel drept se naşte spre viaţă, dar prigonirea necredincioşilor sfârşeşte în moarte.
20. Urâciune în faţa Domnului sunt căile strâmbe, dar toţi cei neprihăniţi în căile lor sunt bineveniţi.
21. Cel ce dă mâna întru nedreptate nu va rămâne nepedepsit, dar cel ce seamănă dreptate, răsplată dreaptă va primi.
22. Frumuseţea femeii fără minte e ca cercelul de aur în nările porcului.
23. Orice dorinţă a omului drept e bună, dar nădejdea necredincioşilor va pieri.
24. Sunt unii care risipesc ce e al lor şi fac mai mult şi sunt alţii care adună ce nu e al lor şi sărăcesc.
25. Tot sufletul simplu e binecuvântat, dar omul mânios nu arată bine.
26. Cel ce ţine strânsura, pentru păgâni o ţine; dar binecuvântare este pe capul celui ce dă.
27. Cel ce plăsmuieşte sfaturi bune caută daruri bune, dar pe cel ce caută răul, răul îl va ajunge.
28. Cel ce se încrede în avuţie, acela va cădea, dar cel care-i ajută pe cei drepţi, acela se va ridica.
29. Cel ce nu se poartă bine cu casa lui, acela va moşteni vânt, iar nebunul va fi sluga înţeleptului.
30. Din roada dreptăţii creşte pomul vieţii, dar sufletele nelegiuiţilor vor fi ucise de timpuriu.
31. Dacă omul drept abia se mântuieşte, atunci necredinciosul şi păcătosul unde se vor ivi?
1. Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte priceperea, dar cel ce urăşte mustrările e nebun.
2. Cel ce află har de la Domnul devine mai bun, dar omul nelegiuit se va trece’n tăcere.
3. Din nelegiuire nu-şi agoniseşte omul bunăstare, iar rădăcinile drepţilor nu vor fi smulse.
4. Femeia virtuoasă îi e cunună bărbatului ei; dar precum viermele în lemn, aşa îşi nimiceşte bărbatul femeia care face răul.
5. Gândurile celor drepţi sunt gânduri drepte, dar necredincioşii născocesc înşelăciuni.
6. Cuvintele necredincioşilor sunt înşelătoare, dar gura celor drepţi pe aceştia îi va izbăvi.

Reflecții pentru oameni ocupați, monahia Vassa

Depind de Domnul și El mă învață să abordez această realitate într-un mod copilăresc, măcar pentru astăzi. Rugându-mă cu Rugăciunea Domnească, așa cum El m-a învățat să mă rog, iau decizia de a vedea această zi și toate nevoile de bază de astăzi, atât fizice, cât și spirituale, ca un dar de la El. Indiferent de modul în care am traduce – „pâinea noastră cea de toate zilele” sau „pâinea supraființială” -, știu că termenul scripturistic pâine înseamnă hrană de bază; ceea de ce orice om are nevoie pentru a trăi.

Atunci când rostesc Rugăciunea Domnească sunt eliberat de dorințe exagerate și, de asemenea, de preocupări exagerate cu privire la ziua de mâine sau ieri. Deoarece grija exagerată îmi stânjenește capacitatea de a aborda grijile mele de zi cu zi în Duhul Său; adică cu o dependență sănătoasă de harul Său. Domnul mă învață în această rugăciune să-mi simplific călătoria duhovnicească, reînnoindu-mi încrederea în El în fiecare zi. Nu-mi construiesc casa duhovnicească pe rugăciunea de ieri, nici pe Duminica trecută, și nici nu pot răspunde în mod eficient grijilor de astăzi, dacă mă îngrijorez peste măsură pentru ziua de mâine.

Astăzi din nou pun totul în mâinile Lui, în timp ce mă voi ocupa de responsabilitățile mele. Acest lucru este de ajuns pentru astăzi, așa cum EL îmi amintește: Nu purtaţi grija zilei de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. I-ajunge zilei răutatea ei!