Prezentarea de mai jos este alcătuită pe baza întâlnirilor Lumina de sub obroc din fiecare vineri seara.

Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al Întrupării Tale celei de Sus, celei din fecioară, proorocul Avacum socotindu-l, a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne! (Cântarea a IVa din catavasiile Buneivestirii)

Vezi toate prezentările: