Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Există circumstanțe când e necesar să te distanțezi de o persoană cuprinsă de furie. De exemplu, prea multe femei continuă să rămână în relații traumatizante – fie de frică, fie de dragul copiilor, fie din motive financiare. Evident, este vorba aici despre faptul că nici morala creștină, nici nimeni altcineva nu-i va cere unei persoane traumatizate să continue să trăiască alături de cel care o lovește și o chinuie în fel și chip, pentru că a proceda astfel s-ar dovedi periculos. Totodată, dacă, din dorința de a-l ajuta pe cel care provoacă atari traume, l-ați înconjura cu afecțiune fără să-l trageți la răspundere pentru faptele sale, ar însemna c-ați fi vinovat de a-i fi oferit sprijin celui în cauză.
Nici actele de răzbunare împotriva celui culpabil nu trebuie să fie reacția noastră într-o asemenea situație, deoarece o astfel de atitudine ar disprețui faptul că acesta se află el însuși în pericol – un pericol de ordin duhovnicesc – și are nevoie de pocăință. Persoana care se luptă cu mânia nu are nevoie de cineva permisiv, îngăduitor, tolerant; relațiile interdependente au potențialul de a fi distructive din punct de vedere duhovnicesc pentru ambele părți. Vom fi în siguranță doar atât timp cât reacția noastră față de furia cuiva va fi  una complet lipsită de furie. Trebuie să cultivăm în noi înșine un foarte puternic simț al binelui și al răului, un simț împletit cu dorința de a ne opune răului, dar nu mânați de patimă, ci conduși de simțul dreptății, al echității și corectitudinii.
Consider de datoria mea să subliniez fără echivoc că, în situația în care manifestările de mânie ale soțului sunt însoțite de o istorie de violență în familie, soția, care este victima violenței domestice, trebuie să se îndepărteze de el și să-i îndepărteze și pe copii de pericolul de a continua să conviețuiască cu el.
Cuprins de mânie, Domnul și Mântuitorul nostru i-a alungat din templu pe schimbătorii de bani. Tot astfel și voi, copiii mei, aveți dreptul să vă apărați pe voi și căminul vostru de cei care vor să vă fure liniștea și armonia din familie, să vă traumatizeze fizic sau psihic, ori să trădeze prietenia pe care le-ați oferit-o. Unor asemenea oameni nu trebuie să li se permită să rămână în viața voastră.