Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Evrei a Sf. Ap. Pavel (7, 18-25)

18. Astfel, porunca dată întâi se desfiinţează, pentru neputinţa şi nefolosul ei;
19. Căci Legea n-a desăvârşit nimic, iar în locul ei îşi face cale o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.
20. Ci încă a fost la mijloc şi un jurământ, căci pe când aceia s-au făcut preoţi fără de jurământ,
21. El S-a făcut cu jurământul Celui ce I-a grăit: «Juratu-S-a Domnul şi nu Se va căi: Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec».
22. Cu aceasta, Iisus S-a făcut chezaşul unui mai bun testament.
23. Apoi acolo s-a ridicat un şir de preoţi, fiindcă moartea îi împiedica să dăinuiască.
24. Aici însă, Iisus, prin aceea că rămâne în veac, are o preoţie netrecătoare (veşnică).
25. Pentru aceasta, şi poate să mântuiască desăvârşit pe cei ce se apropie prin El de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei.

Din Evanghelia după Luca (21, 37-38; 22, 1-8)

37. Şi ziua era în templu şi învăţa, iar noaptea, ieşind, o petrecea pe muntele ce se cheamă al Măslinilor.
38. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte.
1. Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema Paşti.
2. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de popor.
3. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
4. Şi, ducându-se, el a vorbit cu arhiereii şi cu căpeteniile oastei, cum să-L dea în mâinile lor.
5. Şi ei s-au bucurat şi s-au învoit să-i dea bani.
6. Şi el a primit şi căuta prilej să-L dea lor, fără ştirea mulţimii.
7. Şi a sosit ziua Azimelor, în care trebuia să se jertfească Paştile.
8. Şi a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: Mergeţi şi ne pregătiţi Paştile, ca să mâncăm.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Toți ne întâlnim cu cineva, cândva, care are nevoie de încurajare, iubire și milă.. Gândiți-vă la o mamă ai cărei copii se culcă seara înfometați pentru că părinții nu au bani să le cumpere de mâncare sau la femei vârstnice ai căror soți au plecat demult la Domnul și ai căror fii sau fiice sunt prea ocupați pentru a le mai vizita. Lumea e plină de oameni singuri care au nevoie de mângâiere, de bunătate și de milă.

Gândiți-vă și la studentul din cămin care nu are unde să se ducă de Crăciun, fiind lipsit de familie ori având o familie care nu dorește să-l vadă. Sau la vecinul cel morocănos care umblă mereu încruntat: nu cumva îînegurarea lui ascunde durerea provocată de pierderea soției lui sau de indiferența fiului lui care i-a întors spatele? Sau la agentul de circulație care v-a oprit în trafic pentru depășirea vitezei legale la volan și a vorbit urât cu dumneavoastră: nu cumva are probleme conjugale acasă?

Toți acești oameni au nevoie de un cuvânt bun, de un zâmbet blând și de un cuvânt de încurajare. Vă puteți imagina impactul pe care l-ar avea, de-a lungul întregii zile, asupra polițistului care v-a amendat pentru depășirea limitei de viteză, dacă i-ați mulțumi pentru că are grijă de siguranța deplasării mașinilor în trafic? Sau ce-ar fi dacă v-ați așeza alături de vecinul cel morocănos și l-ați întreba ce mai face? Sau dacă l-ați invita la o cafea? Sau dacă i-ați coace o plăcintă la cuptor? Și ce-ar fi dacă l-ați invita pe studentul acela singur în cămin să petreacă Crăciunul cu dumneavoastră?

Dar dacă ați aduna toate jucăriile vechi ale copiilor și le-ați duce la un orfelinat sau la un centru pentru femei violate? Sau dacă ați schimba o bancnotă de 100 de lei în hârtii de câte 10 lei pe care le-ați dărui unor oameni ai străzii? Sau dacă v-ați angaja față de dumneavoastră să faceți șapte fapte bune în fiecare zi, fără să judecați pe nimeni?

Ce-ar fi dacă ați găzdui un înger? Nu uitaţi iubirea de străini; că prin aceasta unii, fără s’o ştie, au găzduit îngeri. (Evrei 13:2)