Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Timotei a Sf. Ap. Pavel (6, 17-21)

17. Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le să nu se semeţească, nici să-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în Dumnezeul-Cel-Viu, Cel ce pe toate le dă din belşug spre desfătarea noastră;
18. să facă binele, să se îmbogăţească’n fapte bune; să fie darnici, cu inimă largă,
19. agonisindu-şi bună temelie’n veacul viitor, ca să dobândească viaţa’ntr’adevăr veşnică.
20. O, Timotei, păzeşte vistieria ce ţi-a fost încredinţată, îndepărtează-te de vorbirile deşarte şi lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei mincinoase;
21. pe aceasta mărturisind-o unii, s’au rătăcit de la credinţă. Harul fie cu tine! Amin.

Din Evanghelia după Luca (18, 31-34)

31. Şi luându-i pe cei doisprezece, le-a zis: „Iată, ne suim la Ierusalim, şi toate cele scrise prin profeţi despre Fiul Omului se vor plini.
32. Că va fi dat păgânilor şi va fi batjocorit şi va fi ocărât şi va fi scuipat;
33. şi, după ce-L vor biciui, Îl vor ucide; şi a treia zi va învia”.
34. Dar ei n’au priceput nimic din acestea; că ascuns era cuvântul acesta pentru ei şi nu înţelegeau cele spuse.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Îți mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi din bunătățile Tale cele pământești; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta Împărăție, ci, precum ai venit în mijlocul ucenicilor Tăi, pace dându-le lor, așa vino și în mijlocul nostru și ne mântuiește. Amin.

Această rugăciune este una dintre preferatele mele, pentru că exprimă cât se poate de concis dorința de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit. Ea mă leagă de Biserica Primară, întrucât îmi oferă prilejul de a rememora venirea Mântuitorului în mijlocul ucenicilor Săi pentru a le dărui pacea de care am și eu atâta nevoie, mă ajută să nu mă abat de la ținta pe care mi-am propus-o și să-mi amintesc, de-a lungul întregii zile, că Domnul Dumnezeu trebuie să se afle tot timpul în centrul atenției mele.

Aceasta este o rugăciune pe care mulți creștini ortodocși o spun la sfârșitul mesei de prânz, dar este, de asemenea, o rugăciune care poate fi adusă oridecâteori ne simțim cuprinși de recunoștință față de binefacerile dăruite nouă de Dumnezeu sau oridecâteri dorim să simțim iubirea Lui cea milostivă.

Astfel de rugăciuni sunt ușor de memorat, dându-ne posibilitatea de a ne exprima recunoștința față de Domnul Dumnezeul nostru fără prea multe vorbe. Domnul știe de ce anume avem nevoie și nu e necesar să-I explicăm noi cu amănunte. Ce e cu adevărat necesar este să ne amintim să-I mulțumim și să vorbim cu El în timpul zilei. Aceste scurte rugăciuni liturgice sunt perfecte pentru a ne ține cât se poate de vigilenți din punct de vedere duhovnicesc, întrucât ele exprimă dorința noastră de a intra în comuniune cu Dumnezeu la mijlocul zilei.

Este o rugăciune minunată și pentru copiii noștri; o putem spune împreună cu ei seara, înainte de a-i trimite la culcare, chemând asupra lor pacea Domnului la capătul zilei. Este o rugăciune aleasă pe care o putem spune și atunci când, după o călătorie mai lungă sau mai scurtă, ajungem cu bine la destinație.

Așa cum într-un cuplu care a  trăit o lungă perioadă împreună, soțul și soția nu au nevoie să-și spună o mulțime de cuvinte pentru a-și demonstra afecțiunea reciprocă, tot astfel nici rugăciunile noastre nu trebuie să fie lungi și pline de formalisme pentru a-I spune Domnului că-L iubim. Trebuie doar să fie spuse cât mai des posibil.