Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

În America, numeroși creștini ortodocși s-au obișnuit să se adune la biserică pentru celebrarea Sfintei Liturghii în Ziua Recunoștinței – căci ce mod este mai potrivit de a-I mulțumi lui Dumnezeu decât acela de a oficia Sfânta Taină a Euharistie, care înseamnă a mulțumi, a-și manifesta recunoștința? Ne așezăm împreună cu familia și prietenii la masă și împărțim cu ei bucatele tradiționale, rememorând faptul că această remarcabilă țară a noastră a rezervat o zi recunoștinței pentru a-I aduce mulțumiri Domnului – nu pentru a se ghiftui, ci pentru a se reuni cu familia și cu prietenii în duhul bucuriei și al recunoștinței.

Slujba Sfintei Liturghii este inima Bisericii Ortodoxe; întrucât termenul liturghie înseamnă lucrarea oamenilor, centralitatea ei e cu atât mai importantă cu cât ne include pe toți într-o atotcuprinzătoare îmbrățișare frățească. Poporul lui Dumnezeu, care alcătuiește Biserica – Trupul lui Hristos -, se adună pentru a celebra Euharistia și a primi Trupul și Sângele Mântuitorului. Iisus Hristos a binevoit să Se întrupeze  și să preia firea noastră omenească întru totul, în afară de păcat, și binevoiește din nou să Se unească întru totul cu creația Sa, cu făpturile create de El, cu fiecare oficiere a Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii.

Prin însăși natura sa, Sfânta Euharistie este o sărbătoare a unității, prin care renunțăm la viețile noastre izolate și ne adunăm cu toții în jurul mesei pentru a cina cu Domnul nostru. Ne alăturăm în mod mistic praznicului ceresc ce se desfășoară neîncetat în Împărăția lui Dumnezeu. Această sărbătorire a Dumnezeieștii Liturghii nu este un eveniment disparat, ci o masă a comuniunii frățești.

Noi, ortodocșii, poate într-o măsură mai mare decât majoritatea credincioșilor din alte confesiuni, înțelegem profunda semnificație a împreună-slujirii și a comuniunii frățești. Ne adunăm pentru a celebra Sfânta Liturghie într-o împreună-lucrare frățească și Îi aducem mulțumiri Domnului nostru pentru binefacerile și binecuvântările pe care ni le-a dăruit în anul respectiv.