Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (1, 1-7)

1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră,
2. către Timotei, adevărat fiu în credinţă: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.
3. Când am plecat în Macedonia te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le porunceşti unora să nu înveţe învăţături străine,
4. nici să ia aminte la basme şi la genealogii fără de sfârşit, care aduc mai degrabă certuri decât iconomia lui Dumnezeu cea întru credinţă;
5. iar ţinta poruncii „aceleia” este iubirea din inimă curată, din conştiinţă bună şi din credinţă nefăţarnică,
6. de la care unii, îndepărtându-se, s’au abătut spre vorbărie deşartă;
7. vrând ei să fie învăţători ai legii, nu înţeleg nici ceea ce spun, nici cele pe care le susţin cu atâta tărie.

Din Evanghelia după Luca (14, 1, 12-15)

1. Şi a fost că era într’o sâmbătă când a intrat El să mănânce în casa unuia din capii fariseilor.
12. Zisu-i-a şi celui care-L chemase: „Când faci prânz sau cină, nu-ţi chema prietenii, nici fraţii, nici rudele, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva la rândul lor să te cheme şi ei pe tine şi să-ţi fie ca răsplată.
13. Ci, când faci un ospăţ, cheamă-i pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi,
14. şi fericit vei fi că ei nu pot să-ţi răsplătească; fiindcă ţi se va răsplăti la învierea drepţilor”.
15. Şi auzind acestea, unul dintre cei ce şedeau cu El la masă I-a zis: „Fericit este cel ce se va ospăta întru împărăţia lui Dumnezeu!”

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

La a doua venire a lui Hristos, toți cei ce au trăit pe acest pământ Îl vor vedea pe Domnul în lumina Sa cea necreată: Cei ce au făcut cele bune vor ieşi spre învierea vieţii, iar cei ce au făcut cele rele, spre învierea osândei.

Toți vor fi despărțiți în clipa Judecății de Apoi; cei buni vor merge în Raiul cel nespus de frumos și strălucitor, în timp ce aceia care I-au respins iubirea și ale căror vieți au luat sfârșit fără nicio fărâmă de pocăință Îl vor percepe pe Hristos Domnul ca pe un „foc mistuitor”, așa cum ne arată Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: Dumnezeul nostru e foc mistuitor. 

Odată cu cea de-a doua venire a Mântuitorului, va începe să curgă și râul cel de foc. Pentru sfinți, acest râu de foc va fi o lumină aurie care-i va învălui ca o bucurie veșnică; pentru demoni și pentru cei nepocăiți, va fi precum un foc nepotolit al iadului. De aceea spune sfântul apostol Luca despre Hristos că este pus spre căderea și spre ridicarea multora.

Mitropolitul Hierotheos Vlachos scria: Raiul și iadul nu sunt două locuri diferite. Această versiune este un concept idolatru. Ele semnifică două situații sau moduri de viață diferite, care-și au obârșia în aceeași sursă necreată, dar pe care omul le percepe ca pe două experiențe diferite.

Pentru cei ce I-au refuzat vindecare pe care le-a oferit-o, Hristos va fi iadul și despărțirea lor de binecuvântarea cea veșnică; pentru sfinți, El va fi învierea lor întru viața cea veșnică. Iată de ce sfântul Ioan Scărarul spunea că lumina necreată a lui Hristos este un foc mistuitor și o lumină strălucitoare. Iată de ce spunem și noi că Raiul și iadul nu se referă la locații, ci la relația noastră cu Dumnezeu. Raiul și iadul sunt înlăuntrul aceluiași tărâm, aflat în prezența lui Dumnezeu, care se referă la prezența Lui în viața noastră.