Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Tesaloniceni a Sf. Ap. Pavel (2, 13-17; 3, 1-5)

13. Dar noi datori suntem ca’ntotdeauna să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor iubiţi de Domnul, că dintru’nceput v’a ales Dumnezeu spre mântuire întru sfinţirea duhului şi credinţa adevărului,
14. la care v’a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiţi voi slava Domnului nostru Iisus Hristos.
15. Astfel că, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.
16. Iar Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi prin harul Său ne-a dat veşnică mângâiere şi bună nădejde,
17. să vă mângâie inimile şi să le întărească în tot lucrul şi cuvântul bun.
1. În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, pentru ca cuvântul Domnului să-şi plinească alergarea şi să fie slăvit aşa cum e şi la voi
2. şi să ne izbăvim de oamenii nesocotiţi şi răi; căci credinţa nu le e dată tuturor.
3. Dar credincios este Domnul, Cel ce vă va întări şi vă va păzi de Cel-Rău.
4. Cât despre voi, încredinţaţi suntem în Domnul că pe cele ce vi le poruncim le faceţi şi le veţi face.
5. Iar Domnul să vă îndrepte inimile spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Din Evanghelia după Luca (13, 1-9)

1. În acest timp erau de faţă unii care I-au spus despre Galileenii al căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor.
2. Şi El, răspunzând, le-a zis: „Credeţi oare că aceşti Galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi Galileenii, fiindcă au pătimit acestea?
3. Vă spun Eu vouă: Nu!, dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.
4. Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul în Siloam şi i-a omorât, credeţi oare că au fost ei mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiesc în Ierusalim?
5. Vă spun Eu vouă: Nu!, dar dacă nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel”.
6. Şi le-a spus această parabolă: „Cineva avea un smochin sădit în via sa şi a venit să caute rod în el şi n’a găsit.
7. Şi a zis către vier: Iată, sunt trei ani de când vin căutând rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l: de ce să ţină pământul degeaba?
8. Iar el, răspunzând, a zis: Doamne, lasă-l şi anul acesta, până ce-l voi săpa împrejur şi voi pune gunoi;
9. poate că va face rod în cel viitor; iar de nu, îl voi tăia”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Profesorii și părinții le amintesc mereu copiilor despre importanța de a nu ceda presiunilor negative ale colegilor de generație, știindu-se că o bună conduită poate să fie deseori subminată de dorința de a fi la fel cu prietenii și colegii de școală.

Noi, adulții, ne amintim că și noi am cedat de prea multe ori presiunilor colegilor noștri de generație. Dacă vom fi înconjurați de oameni cu un simț moral superior, foarte cinstiți în afaceri și în întreaga lor activitate profesională, cu un comportament cuviincios față de cei din jur, ne va fi mai ușor și nouă să punem în practică poruncile dumnezeiești în viața cea de toate zilele.

Care este atitudinea noastră față de vecinii, prietenii sau rudele a căror prezență este cât se poate de amuzantă, dar care spun bancuri deocheate sau vorbesc foarte urât despre cunoscuți de-ai noștri Le acceptăm remarcile, râdem de bancurile lor pentru că dorim să fim pe aceeași lungime de undă cu ei – sau rămânem reticenți, creștini cu bună-cuviință, credincioși convingerilor proprii, indiferent de comportarea celor din grupul în care ne aflăm?

În lucrarea sa Proloagele de la Ohrida, episcopul Nicolae Velimirovici scria: „Să fii drept printre cei drepți e un lucru esențial și lăudabil, dar mult mai important și mai vrednic de laudă este să fii om drept printre cei nedrepți.”

Nu poate nimeni să fie drept doar pe jumătate de măsură.