bible

Unul dintre cei mai sângeroși persecutori din istorie ai creștinilor a fost împăratul roman Domitian. Sfântul apostol Ioan a fost unul dintre creștinii care i-au căzut victimă, fiind exilat, în anii 94-95, în insula Patmos. În aceste condiții de prigonire și lipsă, Iisus Hristos i-a descoperă sfântului Ioan tainele pe care acesta le-a însemnat în cartea pe care astăzi o știm a fi Apocalipsa. Mesajul principal al revelației este acela al făgăduinței că, în ciuda uriașelor și devastatoarelor ofensive ale răului, binele va triumfa prin Iisus Hristos, și al bucuriei întru El a celor care au biruit ispitele și a celor ce au murit mărturisindu-și credința.

Cartea cuprinde 10 părți majore:

  • introducerea;
  • scrisorile către cele șapte biserici;
  • tronul lui Dumnezeu și curtea cerească;
  • cele șapte peceți;
  • cele șapte trâmbițe;
  • cele șapte semne;
  • cele șapte cupe;
  • Babilonul cel mare;
  • biruința lui Hristos;
  • epilogul.