Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (4, 2-9)

2. Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire,
3. rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să-i deschidă cuvântului nostru o uşă spre a grăi taina lui Hristos pentru care sunt eu în lanţuri,
4. ca s’o arăt aşa cum trebuie să grăiesc.
5. Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt în afară, răscumpărând vremea.
6. Cuvântul vostru să fie’ntotdeauna plăcut, dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să-i răspundeţi fiecăruia.
7. Toate câte mă privesc pe mine vi le va face cunoscute Tihic, iubitul frate şi slujitor credincios şi împreună-ostenitor întru Domnul.
8. Anume pentru aceasta l-am trimis, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să vă mângâie inimile,
9. împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre voi; ei vi le vor face cunoscute pe toate cele de aici.

Din Evanghelia după Luca (9, 49-56)

49. Iar Ioan, răspunzând, I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe unul scoţând demoni întru numele Tău şi l-am oprit, pentru că el nu merge cu noi”.
50. Iar Iisus i-a zis: „Nu-l opriţi; căci cel ce nu este împotriva voastră este pentru voi”.
51. Şi a fost că atunci când s’au apropiat zilele înălţării Sale, El Şi-a întărit gândul de a merge la Ierusalim.
52. Şi a trimis vestitori înaintea Sa. Şi mergând ei, au intrat într’un sat de Samarineni, ca să-I pregătească totul.
53. Dar ei nu L-au primit, pentru că El Se îndrepta spre Ierusalim.
54. Şi văzând aceasta, ucenicii Iacob şi Ioan I-au zis: „Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie?…”.
55. Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: „Nu ştiţi ai Cărui Duh sunteţi? Că Fiul Omului n’a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască”.
56. Şi s’au dus în alt sat.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Spre deosebire de religia gnostică-maniheistă – care propovăduiește separarea dintre suflet și trup, accentuându-se faptul că lumea corporală, fizică, este o lume rea, malefică și trebuie biruită -, creștinismul istoric vorbește despre unitatea dintre trup și suflet, dar și despre transformarea lumii fizice și reînnoirea ei în Hristos Domnul. Aceasta înseamnă că noi, creștinii ortodocși, în aceeași măsură în care avem grijă de suflet, trebuie să ne îngrijim și de trup.

Trupul este pasibil de ispită, întrucât ispitele sunt adânc înrădăcinate în mintea omului. Noi, creștinii, știm că nu avem niciodată voie să ne jucăm cu ispitele, pentru că asta ar însemna deja o cădere în păcat. Astfel, creștinii ortodocși care iau mântuirea în serios nu participă la petreceri cu dansuri lascive, seducătoare, nici nu se angajează în flirturi, întrucât, departe de a fi un sport, flirtul este un joc foarte periculos.

Ispitele ne pot controla voința atunci când ne hrănim de bunăvoie cu gânduri și idei trupești legate de anumite lucruri pe care le-am văzut sau le-am auzit. E mult mai lesne să alungăm o ispită la început, în momentul apariției ei, decât să ne luptăm cu o idee de seducție care s-a cuibărit deja în gândurile noastre. Cei ce doresc să preîntâmpine un potențial jaf al locuinței lor, o tâlhărie, fac toate eforturile pentru a-l împiedica în primul rând pe tâlhar să aibă acces la intrarea în acea locuință.

Mulți oameni au convingerea că necesitățile sexuale sunt atât de puternice încât este imposibil să le poți rezista. Asta se întâmplă numai în situația în care ne-am obișnuit să le cedăm, pregetând să folosim instrumentele pe care ni le oferă Biserica pentru a ne supune trupul voinței. Dacă vom respecta posturile, în special în zilele de Miercuri și Vineri, dacă vom consuma cantități moderate de mâncare, dacă ne vom feri de băuturile alcoolice și de droguri, vom face în mod cert un mare pas înainte în lupta cu poftele trupești. Să nu uitați că un trup sănătos contribuie în mod substanțial la sănătatea sufletului.

Să așezăm la inimă povața Sfântului Efrem Sirul: Gândiți-vă la cele bune pentru a nu vă gândi la cele rele. De asemenea, aveți grijă să nu vă petreceți timpul liber cu persoane ale căror glume și povestioare vă pot așeza gânduri păcătoase în minte. Feriți-vă de tovărășiile rele, întrucât ele strică obiceiurile bune.