În chipul crucii Moise mâinile întinzându-și spre înălțime, pe Amalec l-a biruit;
iar Tu, Mântuitorule, palmele întinzându-Ți pe cinstita cruce,
m-ai îmbrățișat pe mine, mântuindu-mă din robia vrăjmașului,
și mi-ai dat semnul vieții, să fug de arcul potrivnicilor mei.
Pentru aceasta, Cuvântule, mă închin cinstitei crucii Tale.


Prin pizmă am fost scos afară din rai, căzând cu cădere cumplită;
dar nu m-ai trecut cu vederea, Stăpâne, luând pentru mine trup asemenea mie;
Te-ai răstignit și m-ai mântuit și la mărire m-ai adus,
Mântuitorul meu, slavă Ție!