Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Coloseni a Sf. Ap. Pavel (1, 24-29)

24. Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi, şi’n trupul meu împlinesc lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul Său, adică Biserica,
25. al cărei slujitor am devenit în virtutea iconomiei lui Dumnezeu ce mi-a fost dată pentru voi, aceea de a plini cuvântul lui Dumnezeu,
26. taina cea din veci ascunsă şi din generaţii, dar acum descoperită sfinţilor Săi;
27. lor a vrut Dumnezeu să le arate care este bogăţia slavei acestei taine între neamuri, adică Hristos Cel dintru voi, nădejdea slavei!
28. Pe El Îl vestim noi, pe tot omul sfătuindu-l şi pe tot omul învăţându-l întru toată înţelepciunea, pentru ca pe tot omul să-l înfăţişăm desăvârşit întru Hristos Iisus.
29. Spre aceasta mă şi ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care’n mine se săvârşeşte cu putere.

Din Evanghelia după Luca (9, 7-11)

7. Şi de toate cele petrecute a auzit Irod tetrarhul şi era nedumerit; că se spunea de către unii că Ioan a înviat din morţi;
8. iar de către alţii, că Ilie s’a arătat; şi iarăşi de către alţii, că un profet din cei vechi a înviat.
9. Iar Irod a zis: „Lui Ioan, eu i-am tăiat capul. Cine este dar acesta despre care aud astfel de lucruri?” Şi căuta să-L vadă.
10. Şi întorcându-se apostolii, I-au spus toate câte au făcut. Şi luându-i doar pe ei-înde-ei, S’a dus într’un loc pustiu, spre cetatea numită Betsaida.
11. Dar când au aflat mulţimile, s’au dus după El; şi El, primindu-le cu bunăvoinţă, le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu; iar pe cei ce aveau trebuinţă de vindecare, îi vindeca.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Sfintele Evanghelii cer creștinilor să vestească lumii sosirea Împărăției cerurilor nu pe calea ideologiei politice, ci prin transformarea sinelui fiecăruie creștin în parte. Această poruncă de vestire a Împărăției nu înseamnă că trebuie să rămânem neutri față de ce este rău în lume; este vorba despre o recunoaștere a faptului că Biserica nu-și poate împlini menirea decât punându-se la dispoziția tuturor. Biserica trebuie să respingă orice încercare de distorsionare sau diminuare a prezenței Domnului Hristos cel răstignit în centrul ei. El, Hristos Domnul cel răstignit, este slava Bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: Dacă nu-L poți descoperi pe Hristos în cerșetorul de la ușa bisericii, nu-L vei afla nici în Sfântul Potir.

Ortodoxia întruchipează frumusețea, în timp ce extremismul politic distruge frumusețea, poezia, arta și orice sensibilitate artistică. În timp ce Biserica este întruparea esenței frumuseții, extremismul politic pustiește frumusețea. Pe de altă parte, Biserica nu trebuie să cedeze niciunei ideologii politice, întrucât ea trebuie să fie mereu de partea celor mai săraci și mai neajutorați oameni din societate. Dacă ea se va alătura uneia sau alteia dintre taberele politice, va fi în pericol de a fi absorbită de ideologiile lumești, care-i vor umbri desăvârșirea cerească. Pentru a-și împlini menirea sa biblică de a ni-L dărui pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, și pentru a prospera, Biserica nu are nevoie de nicio formă de guvernământ – nici de democrație, nici de socialism, nici de monarhie.

Proclamarea Împărăției lui Dumnezeu în lume nu poate fi înfăptuită nici de o mișcare politică, nici de forța armelor, ci numai prin preschimbarea inimilor oamenilor de pretutindeni. Împărăția Domnului va prinde rădăcini în lume, iar pacea și dreptatea vor domni pretutindeni atunci când Hristos va împărăți în inimile oamenilor. Întunericul lumii acesteia nu va fi risipit de nicio mișcare politică. Doar lumina lui Hristos îl va putea birui.