Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (1, 8-11)

8. Căci nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul nostru care ni s’a făcut în Asia; că peste măsură, peste puteri am fost îngreuiaţi, încât nu mai aveam nici o nădejde pentru viaţa noastră.
9. Dar noi întru noi înşine ne-am socotit osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu Cel care-i învie pe cei morţi,
10. Cel care ne-a izbăvit pe noi dintr’o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte, şi’n Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi,
11. dacă şi voi ne veţi ajuta prin rugăciune, pentru ca darul acesta primit de noi din partea multora, multora să le fie prilej de mulţumire pentru noi.

Din Evanghelia după Luca (5, 27-32)

27. Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, şezând la vamă, şi i-a zis: „Urmează-Mi!”
28. Şi lăsând totul, acesta s’a ridicat şi I-a urmat.
29. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă.
30. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau şi ziceau către ucenicii Lui: „De ce mâncaţi şi beţi cu vameşii şi cu păcătoşii?”
31. Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
32. Eu n’am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Biblia poate fi înțeleasă numai prin Biserică, întrucât Sfânta Scriptură s-a răspândit printre credincioși după ce le-a fost împărtășită în Biserică. Reformatorii protestanți s-au debarasat de instituția papală numai pentru a înlocui acea instituție cu ei înșiși, ca autoritate supremă. Deoarece în acea vreme domneau rațiunea și logica – nu era loc pentru câmpul noetic, intuitiv, al inimii. Astfel, interpretarea Bibliei a devenit un subiect de dezbateri între credincioși, ducând la apariția de culte noi care s-au înmulțit ca iepurii.

Biblia este narațiunea scrisă a experiențelor și relației personale dintre Dumnezeu și primii creștini, transcrierea unei tradiții orale vii, inspirate de Duhul Sfânt. Prin urmare, ideea potrivit căreia Biblia este deschisă oricărei interpretări personale, independent de Biserica prin care este împărtășită credincioșilor, este o invenție proliferată de cele 41000 de culte diferite existente în prezent.

Biserica Ortodoxă a păstrat învățăturile și tradițiile liturgice ale Bisericii Primare și a refuzat să interpreteze Sfânta Scriptură făcând abstracție de ele, considerând că aceste învățături și tradiții liturgice au constituit coloana vertebrală a credinței ortodoxe. Slujbele liturgice ale Bisericii Ortodoxe ne conectează cu Biserica Primară tocmai pentru că sunt aceleași slujbe care aveau loc în acele timpuri.

Ortodoxia devine din ce în ce mai cunoscută în Occident; din ce în ce mai mulți oameni sunt atrași de ea. Atenție însă! Noi nu convertim pe nimeni la Ortodoxie prin cuvinte și dezbateri, ci prin exemplul personal și prin mărturia oferită de viața pe care-o ducem. Nu-i judecăm pe alții, fiindcă o asemenea atitudine nu poate intra în armonie cu credința ortodoxă. Mărturia noastră, care se referă la puterea transformatoare a Bisericii Ortodoxe, este cea care-i convinge pe ceilalți de adevărul credinței noastre.

Trebuie să ne rugăm atât pentru prietenii noștri, cât și pentru toți cei dragi care încă nu cunosc Ortodoxia și să aducem mulțumită pentru cei care cunosc Ortodoxia și pe Iisus Hristos Domnul. Este o bucurie să-L avem pe Dumnezeu drept Părinte ceresc și să avem Biserica drept Maică. Dar să nu uităm: a fi ortodox nu are absolut nicio valoare în absența unei relații personale cu Mântuitorul Hristos!