Vreau să vă deschid, astăzi, iubiților, comoară duhovnicească ce se împarte și niciodată nu se cheltuiește,2014.iunie.Slujba de Rusalii îmbogățește pe toți și cu nimic nu seîmpuținează, ci, dimpotrivă, crește. După cum, dacă ai putea lua puțin de tot dintr-o comoară de aur, te-ai îmbogăți mult, tot așa este și cu dumnezeiasca Scriptură; într-un text scurt poți găsi multă putere de gândire, bogăție nespusă. Așa este natura acestei comori! Îmbogățește pe cei ce o primesc și nu se împuținează niciodată, pentru că izvorul Duhului Sfânt revarsă comoara aceasta! Lucrul vostru nu este altul decât să păstrați cu grijă cele ce primiți, să le țineți bine minte ca să puteți urmări cu ușurință spusele, iar lucrul meu este acela numai de a vi le oferi cu râvnă. Harul este gata să caute pe cei ce-l primesc cu inima deschisă.

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a XV-a la Facere, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

Despre citirea Sfintei Scripturi (17)