Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (10, 23-28)

23. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.
24. Nimeni să nu caute pe ale sale, ci fiecare pe ale celuilalt.
25. Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să puneţi întrebări pe temei de conştiinţă,
26. căci al Domnului e pământul şi plinirea lui.
27. Dacă cineva dintre necredincioşi vă cheamă la masă şi vreţi să vă duceţi, mâncaţi orice vă este pus înainte, fără să puneţi nici o întrebare pe temei de conştiinţă.
28. Dar dacă cineva vă va spune: Aceasta este din jertfa idolilor!, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v’a spus şi pe temei de conştiinţă –

Din Evanghelia după Matei (24, 34-44)

34. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea se vor plini.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece!
36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului;
38. că precum în zilele acelea de dinainte de potop oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. şi n’au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
41. din două, care vor măcina la râşniţă, una va fi luată şi alta va fi lăsată.
42. Aşadar, privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.
43. Să cunoaşteţi însă aceasta, că de-ar şti stăpânul casei la care ceas al nopţii vine furul, ar priveghea şi n’ar lăsa să i se spargă casa.
44. De aceea şi voi fiţi gata, că’n ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

„Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.” A priveghea nu înseamnă a sta cu mâinile în sân, ci, cu gândul că Domnul va veni pe neaşteptate, să ne purtăm în aşa fel încât să fim gata a-L întâmpina în orice clipă, fără teama mustrării şi osândirii. Dar cum se poate face asta? Nespus de simplu. Să umblăm după îndreptarul poruncilor Domnului, fără a încălca niciuna; iar dacă se întâmplă să călcăm vreuna, să curăţăm îndată păcatul prin pocăinţă şi ispăşirea cuviincioasă. Astfel, totul în voi va fi curat. Nici un minut nu lăsa păcatul să stăruie în suflet: căieşte-te îndată, plângi în inima ta şi fugi la părintele tău duhovnicesc să te mărturiseşti şi să primeşti dezlegare; iar apoi apucă-te iar să lucrezi după poruncile Domnului. Dacă te vei sili cu râvnă să îţi îndrepţi viaţa, degrabă te vei îndrepta, numai să nu stărui multă vreme în cădere. Căderile vor fi atunci din ce în ce mai rare şi până la urmă vor dispărea de tot, cu ajutorul harului atotvindecător al lui Dumnezeu. Atunci se va înstăpâni în tine încredinţarea plină de bucurie că nu vei fi nepregătit când va veni Domnul.