2018.august.Ciucaș-Gropșoarele

Tu, Doamne, Care omul l-ai făcut
Și toate singur rânduiești,
Pământului să nască poruncești
Al fiarelor neam de temut.

Prin vorba Ta poruncitoare
Ai dat trup lucrurilor,
Le-ai dat la fel viețuitoarelor
Ca omului să-i fie ascultătoare.

Alungă de la slujitorii Tăi
Tot ce-ar putea s-arate
Pornire josnică sau răutate
Sau făptuire-n a căderii văi.

Dă-ne răsplata fericirii,
Dă-ne a harurilor întărire,
Alung-a ne’nțelegerilor înlănțuire,
Adu-ne pacea liniștirii.

(Sf. Ambrozie al Milanului)