Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (1, 1-7)

1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin vrerea lui Dumnezeu, şi Timotei, fratele, Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toţi fraţii care sunt în Ahaia:
2. Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Iisus Hristos!
3. Binecuvântat este Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea,
4. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, pentru ca pe cei ce se află’n tot necazul să-i putem şi noi mângâia prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.
5. Că după cum prisosesc întru noi patimile lui Hristos, tot aşa prisoseşte şi mângâierea noastră prin Hristos.
6. Şi dacă noi suferim necaz, aceasta-i pentru mângâierea şi mântuirea voastră; iar dacă suntem mângâiaţi, aceasta-i pentru a voastră mângâiere, care vă întăreşte să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe care şi noi le îndurăm.
7. Şi neclintită-i nădejdea noastră pentru voi, ştiind că aşa cum sunteţi părtaşi suferinţelor, tot astfel şi mângâierii.

Din Evanghelia după Matei (21, 43-46)

43. De aceea vă spun: Lua-se-va de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi i se va da neamului care-i va face roadele.
44. Cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cel pe care ea va cădea, îl va zdrobi”.
45. Iar arhiereii şi fariseii, auzindu-I parabolele, au înţeles că despre ei vorbeşte.
46. Şi căutând să-L prindă, s’au temut de mulţime, pentru că Îl socotea profet.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Dacă suntem prea sensibili și ne simțim jigniți la orice pas, sau dacă ne pierdem liniștea sufletească atunci când cineva se poartă urât cu noi, nu vom putea atinge pacea lăuntrică. Creștinii care trăiesc într-un permanent zbucium interior nu-i vor zidi pe ceilalți, nici nu vor fi în măsură să transmită mesajul viguros al creștinismului care i-ar putea atrage pe cei necredincioși, ci vor fi obstacole majore pentru semeni, deoarece religiozitatea lor va apărea drept cauza principală a slăbiciunilor lor.

Sfântul Apostol Pavel spunea: Iubirea rabdă’ndelung; iubirea se dăruie, ea nu invidiază; (…) pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă (1 Cor. 13, 4, 7). Dacă ne vom plânge și ne vom frământa tot timpul, nu vom viețui potrivit îndemurilor Sfântului Apostol Pavel. Neliniștea și grijile produc o versiune eronată a Ortodoxiei, care nu inspiră pe nimeni și în ultimă instanță duce la moartea sufletelor noastre.

Creștinii adevărați sunt răbdători cu ceilalți oameni, așa cum și ei au nevoie de răbdarea familiei și a prietenilor. Deși în calitate de creștini avem chemarea de a fi credincioși, totuși adeseori ne comportăm în moduri care vădesc lipsa noastră de credință. Deși viața noastră ar trebui să reflecte puterea Domnului Dumnezeului nostru, ne lăsăm covârșiți de slăbiciuni, anxietăți și temeri de tot felul, Suntem copiii Atotputernicului Dumnezeu, meniți să trăim în credință și sfințenie. Drept aceea, să ne întărim în credință și curaj, pentru a dobândi pacea inimii și pentru a străluci în noi lumina lui Hristos.