Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (7, 12-24)

12. Iar celorlalţi le grăiesc – eu, nu Domnul: Dacă un frate are femeie necredincioasă şi ea vrea să locuiască cu el, să nu se despartă de ea.
13. Şi femeia, dacă are bărbat necredincios şi el vrea să locuiască cu ea, să nu-şi lase bărbatul.
14. Fiindcă bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios. Fiindcă altfel copiii voştri ar fi necuraţi; dar acum ei sunt sfinţi.
15. Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legaţi; căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace.
16. Fiindcă ce ştii tu, femeie, dacă-ţi vei mântui bărbatul? sau ce ştii tu, bărbate, dacă-ţi vei mântui femeia?
17. Atât numai: fiecare să-şi meargă drumul aşa cum i-a făcut parte Dumnezeu, aşa cum pe fiecare l-a chemat Dumnezeu. Şi aşa poruncesc eu în toate Bisericile.
18. A fost cineva chemat fiind tăiat împrejur?: Să nu-şi ascundă semnele tăierii. A fost cineva chemat fiind netăiat împrejur?: Să nu se taie’mprejur.
19. Tăierea’mprejur nu este nimic, şi netăierea’mprejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu.
20. Întru chemarea’n care-a fost chemat, într’aceea să rămână fiecare.
21. Ai fost chemat fiind rob?: N’avea grijă; mai mult îţi foloseşte, chiar dacă poţi ajunge liber.
22. Căci robul chemat al Domnului e dezrobit al Domnului. Tot aşa, şi cel chemat, fiind liber, este rob al lui Hristos.
23. Cu preţ aţi fost cumpăraţi!: Nu deveniţi robi ai oamenilor!
24. Fiecare, fraţilor, în starea’n care-a fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu.

Din Evanghelia după Matei (14, 35-36; 15, 1-11)

35. Şi cunoscându-L oamenii locului, au trimis veste în tot ţinutul acela şi au adus la El pe toţi bolnavii.
36. Şi-L rugau ca ei să se atingă doar de poala hainei Lui; şi câţi se atingeau, se vindecau.
1. Atunci fariseii şi cărturarii din Ierusalim au venit la Iisus şi I-au zis:
2. „De ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor?: că nu-şi spală mâinile când mănâncă”.
3. Iar El, răspunzând, le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu de dragul datinei voastre?
4. Că Dumnezeu a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, iar cel ce va blestema pe tatăl său ori pe mama sa să fie pedepsit cu moarte.
5. Voi însă spuneţi: Cel ce i-ar zice tatălui său ori mamei sale: Darul cu care aş putea să te ajut I l-am dăruit lui Dumnezeu,
6. acela poate să nu cinstească pe tatăl său ori pe mama sa. Aşadar, aţi desfiinţat porunca lui Dumnezeu de dragul datinei voastre.
7. Făţarnicilor, bine a profeţit despre voi Isaia, când a zis:
8. Poporul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
9. Şi zadarnic Mă cinsteşte învăţând porunci şi învăţături omeneşti”.
10. Şi chemând la Sine mulţimile, le-a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi:
11. Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om”.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Ca pe orice om educat, mă interesează și pe mine artele, muzica, poezia, literatura și istoria. Tatăl meu era jucător profesionist de golf, iar mama, profesoară de pian și organista bisericii noastre. Eu am studiat pictura clasică în ulei, dar prefer să pictez în stil impresionist. Mă pasionează arta fotografică, în special cea care ține de publicitate, iubesc muzica de operă și genul muzical country western, ambele în aceeași măsură. În privința problemelor legate de mediul înconjurător, ecologie, alimentație și nutriție, am opinii destul de liberale, dar în ceea ce privește moralitatea și problemele fiscale ale țării noastre [SUA], sunt conservator și tradiționalist. Opiniile mele religioase, conservatoare și ele, sunt temperate de o iubire puternică față de oameni, iubire care mi-a prilejuit bucuria de a închega o mulțime de prieteni – un spectru larg de relații apropiate cu persoane provenind din medii diverse, dincolo de diferențe de religie, opinii politice, înclinații culturale sau bariere rasiale. Mă simt foarte bine dacă, spre exemplu, îmi beau cafeaua de dimineață cu un rabin, ascult muzică de operă cu un invalid vârstnic la prânz și am o întâlnire cu un grup de studenți seara.
Toate aceste amănunte despre persoana mea merită să vi le împărtășesc, întrucât ele demonstrează un mare adevăr: în Biserica ortodoxă e loc pentru toată lumea. Eu atribui universalității ortodoxiei capacitatea mea de a mă simți bine cu o varietate de oameni. Biserica noastră este un organism care aduce vindecare lumii, în calitatea ei de spital al sufletelor, iar eu, în calitatea mea de slujitor-preot și terapeut, am chemarea de a fi totul pentru toți oamenii. Hristos, care este Domnul și Stăpânul vieții mele, este și Domnul și Stăpânul tuturor. El ne iubește în mod egal pe toți și pe fiecare în parte și m-a chemat pe mine, făptura creată de El, să duc iubirea Lui fiecăruia dintre cei care-mi vor ieși în cale de-a lungul întregii mele vieți.
În aceste vremuri de fundamentală polarizare, așa cum nu s-au mai văzut la noi, în Statele Unite, din perioada războiului civil (1861-1865), este imperios necesar ca noi, creștinii, să nu îngăduim diferențelor de ordin politic și religios să ne afecteze felul în care interacționăm cu ceilalți. Inimile noastre să fie pline de iubire, nu de frică. În Hristos Domnul, speranța e mai presus de toate. Economia, politica, guvernele, catastrofele naturale – toate acestea sunt trecătoare. Numai viața în Hristos este veșnică.