Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola întâi către Corinteni a Sf. Ap. Pavel (5, 9-13; 6, 1-11)

9. V’am scris în epistolă să nu vă amestecaţi cu desfrânaţii;
10. nu pe de-a’ntregul cu desfrânaţii acestei lumi, sau cu lacomii şi hrăpitorii, sau cu închinătorii la idoli, că altfel ar trebui să ieşiţi din lume;
11. dar acum v’am scris să nu vă amestecaţi cu vreunul care, deşi numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beţiv, sau hrăpitor. Cu unul ca acesta nici să nu mâncaţi.
12. Căci ce-am eu cu cei din afară, ca să-i judec eu? Iar pe cei dinlăuntru, nu-i judecaţi voi?
13. Pe cei din afară însă îi va judeca Dumnezeu. Pe cel rău scoateţi-l din mijlocul vostru!
1. Dacă cineva dintre voi are o pâră împotriva altuia, îndrăzneşte el să se judece în faţa celor nedrepţi şi nu în faţa celor sfinţi?
2. Oare nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă voi sunteţi judecătorii lumii, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucrurile cele mai neînsemnate?
3. Nu ştiţi oare că noi vom judeca îngeri? Cu cât mai mult, lucruri din viaţa aceasta!
4. Care va să zică, dacă voi aveţi de judecat lucruri din viaţa aceasta, tocmai pe cei mai puţin preţuiţi în Biserică îi puneţi să vă judece!…
5. O spun spre ruşinea voastră. Oare’ntre voi nu-i nici un om înţelept care să poată judeca între frate şi frate?
6. Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta în faţa necredincioşilor?!…
7. Negreşit, însuşi faptul că aveţi judecăţi unii cu alţii este o înfrângere pentru voi. De ce nu suferiţi mai degrabă nedreptatea? de ce nu răbdaţi mai degrabă paguba?
8. Dar voi înşivă faceţi nedreptate şi aduceţi pagubă; şi aceasta, fraţilor!…
9. Nu ştiţi oare că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici stricaţii de tot felul, nici sodomiţii,
10. nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici batjocoritorii sau hrăpitorii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
11. Şi aşa eraţi voi, unii. Dar v’aţi spălat, dar v’aţi sfinţit, dar v’aţi îndreptăţit întru numele Domnului Iisus Hristos şi întru Duhul Dumnezeului nostru.

Din Evanghelia după Matei (13, 54-58)

54. Şi venind în patria Sa, îi învăţa în sinagoga lor, încât ei erau uimiţi şi ziceau: „De unde are el înţelepciunea aceasta şi puterile?
55. Oare nu este acesta fiul teslarului? Au nu se numeşte mama sa Maria şi fraţii săi Iacob şi Iosif şi Simon şi Iuda?
56. Şi surorile lui, oare nu sunt toate la noi? Deci, de unde are el toate acestea?”…
57. Şi se poticneau întru El. Iar Iisus le-a zis: „Un profet nu e dispreţuit decât în patria sa şi în casa lui”.
58. Şi n’a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinţei lor.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

În ceea ce mă privește, una dintre cele mai avantajoase descoperiri duhovnicești a fost când am început să mă călăuzesc după calendarul liturgic, ca proaspăt creștin ortodox. În fiecare zi, mă cufundam în ciclul de comemorări care dau viață diferitelor evenimente din viața lui Iisus Hristos. Calendarul mă iniția în lecturile scripturistice, ostoindu-mi setea de cunoaștere. Memoria istorică a Bisericii, desfășurată în detalii de-a lungul perioadelor de post și apoi în zilele de praznic, îmi dăruia experiența unui creștinism vibrant, plin de înțelesuri.
O componentă de seamă a calendarului este comemorarea zilnică a sfinților și martirilor creștini. În ochii mei, ei prindeau viață în ziua în care erau prăznuiți, dându-mi prilejul de a încerca să le imit viața, să mă iau la întrecere chiar cu cei care câștigaseră deja lupta cu patimile și neajunsurile omenești și, odată cu aceasta, și sfințenia în Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Comemorarea zilnică a sfințilot mă ajuta să-mi amintesc neîncetat și să înțeleg mult mai bine împletirea mistică dintre Biserica Luptătoare de pe pământ și Biserica Triumfătoare din ceruri.
Să studiem și noi viețile sfinților care au biruit în războaie duhovnicești, așa cum un general de armată studiază tacticile militare ale altor generali din trecut, pentru a-și pregăti soldații pentru luptă – și vom învăța și noi de la ei să fim biruitori în războiul cel nevăzut. Dacă dorim să căutăm cu mai multă credință o cale prin care să ne intensificăm iubirea de Dumnezeu, viețile sfinților sunt cele mai potrivite surse de inspirație.