Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel (12, 4-5; 15-21)

4. Că după cum într’un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare,
5. tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora,
15. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16. Fiţi într’acelaşi gând unii pentru alţii; nu vă gândiţi la cele de slavă, ci spre cele smerite aplecaţi-vă. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.
17. Nu plătiţi nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiţi-vă de cele bune în faţa tuturor oamenilor.
18. Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti.
20. Dimpotrivă, dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce; dacă-i e sete, dă-i să bea; căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui.
21. Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu binele biruieşte-l.

Din Evanghelia după Matei (12, 9-13)

9. Şi plecând de acolo, a venit în sinagoga lor.
10. Şi iată un om care avea o mână uscată. Şi L-au întrebat, zicând: „Este oare îngăduit să vindeci în zi de sâmbătă?”… Ca să-L învinuiască.
11. Iar El le-a răspuns: „Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate afară?
12. Cu cât mai preţios decât oaia este omul! Aşa că îngăduit este să faci bine sâmbăta”.
13. Atunci i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi ea şi-a revenit, sănătoasă ca şi cealaltă.

Cugetări pentru fiecare zi din an, arhim. Trifon

Posturile noastre sunt bineplăcute Domnului atunci când sunt însoțite de milostenii și fapte bune făcute fără ipocrizie și fără îngâmfare. Postul înfrânează patimile, domolind nu numai săltările trupului, ci aducând biruință asupra demonilor; având un impact deosebit asupra sufletului nostru, postul ne dă putere asupra lor. Adus la supunere prin post, dobândind libertate peste patimi, trupul beneficiază de tărie, puritate, cumpătare, calm: Dar eu, când ei mă supărau, cu haină de sac m’am îmbrăcat, cu postire mi-am smerit sufletul, iar rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce (Psalmul 34, 13).
Un alt avantaj al postului este efectul său binefăcător asupra sănătății noastre. Este important să ne hrănim așa cum trebuie, iar perioadele de post rânduite de Biserică ne oferă prilejul de a ne curăți trupurile de toxine și a ne elibera de kilogramele în plus. Atunci când postim, este esențial să reducem și cantitatea de mâncare, nu numai tipul de alimente. Dintre creștinii care nu mănâncă ouă, lactate, pește și carne în perioadele de post, unii fac greșala de a le înlocui cu produse semipreparate, în loc să le substituie leguminoasele, legumele, supele, salatele și cerealele.
Postul este perioada când ne putem controla patimile, incluzând aici și nesațul alimentar. Dacă vom mânca numai hrană organică în perioadele de post, ne vom simți mai ușori, mintea ne va fi mai limpede, iar sufletul, iar sufletul, mai deschis față de lucrurile dumnezeiești.
În concluzie, să abordăm perioadele de post cu bucurie, pentru că ele nu ne privează de nimic, ci ne reînnoiesc atât trupurile, cât și sufletele.