Să zicem adio gândurilor noastre, spunând: „Gândurile oamenilor sunt sfioase și cu greșală cugetările lor” (Solomon 9, 4). Să primim cu multă recunoștință cuvintele Scripturii; să nu depășim măsura noastră, dar nici să iscodim cele mai presus de noi așa cum au pățit dușmanii adevărului care, voind să cerceteze totul cu propriile gânduri, nu s-au gândit că este cu neputință omului să cunoască desăvârșit creația lui Dumnezeu. Dar, pentru ce vorbesc eu despre creația lui Dumnezeu? Nu ne este cu putință să cunoaștem desăvârșit nici lucrurile ieșite din mâna omului.

 (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a II-a la Facere, preluat din „Despre citirea Sfintei Scripturi”)

 

Despre citirea Sfintei Scripturi (13)