Acestea au fost scrise între anii 63 și 67, în Roma, fiind destinate mai multor biserici din Asia Mică. După cum însuși apostolul Petru menționează în scrisori, acestea au fost redactate de către Sila (Silvan).

Cele două scrisori ale apostolului pun în lumină bucuria inexprimabilă a mântuirii în și prin Hristos și îndemnul la o viețuire creștină.

Prima scrisoare are menirea de a-i încuraja pe creștinii prigoniți, amintind de faptul că Însuși Hristos a pătimit și a murit, dar a înviat din morți, iar acum este în slavă.

A doua scrisoare are ca subiect central a doua venire a Mântuitorului, mai precis scopul întârzierii acesteia: răgazul oferit omenirii pentru întoarcerea la Dumnezeul cel Unul.