Ascultați toți, iubitorilor de argint, toți câți sunteți bolnavi de boala lui Iuda! Dacă Iuda, care a fost împreună cu Hristos Cel care a săvârșit atâtea minuni, care s-a bucurat de atâtea învățături, s-a scufundat într-o prăpastie atât de mare pentru că nu s-a desprins de boala aceasta, cu mult mai mult voi, care nici nu ascultați Scripturile și care sunteți mereu prinși de grijile lumii acesteia, veți mai ușor doborâți de patima aceasta, dacă nu veți avea grijă necontenită de voi înșivă. în fiecare zi era Iuda cu Acela Care nu avea unde să-și plece capul, în fiecare zi îl învăța cu cuvântul și cu fapta să nu aibă nici aur, nici argint, nici două haine și totuși nu s-a înțelepțit. Și cum nădăjduiești tu să scapi de boala iubirii de arginți când tu nu te îngrijești deloc și nici nu-ți dai multă silință?

(Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a LXXX-a la Matei)

 

Despre citirea Sfintei Scripturi (10)