„Fiţi înţelepţi ca şerpii… ”

 Un soldat credincios îşi puse în gând să facă cunoscut camarazilor săi pe Domnul Hristos. Cum ei nu erau în stare a primi deodată lumina adevărului, soldatul se rugă lui Dumnezeu să-i arate calea ce avea de urmat. Şi primi luminată poruncă. 

Luă aşadar o carte de poveşti şi seara, după ce toate se sfârşeau în cazarmă, el începea să citească celorlalţi din această carte. Toţi ascultau cu mare plăcere.

Pe nesimţite, după o bucată de vreme, soldatul începu să le citească nişte cărţi cu povestiri religioase în care se vorbea despre Domnul Hristos ca despre cel mai bun prieten al oamenilor necăjiţi. Soldaţii, fără să-şi dea seama, fură prinşi de dulceaţa povestirilor şi ascultau fermecaţi. Şi mai trecu o vreme, după care soldatul cel credincios aduse o Biblie, din care începu să citească povestirea cea minunată și dumnezeiască.

Soldaţii nu numai că nu se împotriviră, dar cerură camaradului lor să le citească din ce în ce mai mult din această carte.

Pe urmă, acei soldaţi deveniră cei mai buni din întregul regiment, iar când comandantul întrebă pe căpitan cui se datoreşte aceasta, acesta îi arătă o Biblie şi-i spuse: 

„Această carte i-a făcut aşa … ”

din Viața creștină în pilde, de Al. Lascarov-Moldovanu