Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să simt puterea cuvintelor Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola către romani a Sf. Ap. Pavel(12, 1-3)

1. Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu; e închinarea voastră cea duhovnicească.
2. Şi nu vă potriviţi acestui veac, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu: ce este bun şi bineplăcut şi desăvârşit.
3. Că prin harul ce mi s’a dat îi spun fiecăruia din voi: Să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ţi crezi, ci să-ţi crezi întru crezarea măsurii, după cum ţi-a împărţit Dumnezeu măsura credinţei.

Din Evanghelia după Matei (10, 37-42; 11, 1)

37. Cel ce-şi iubeşte pe tatăl său ori pe mama sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce-şi iubeşte pe fiul său ori pe fiica sa mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38. Şi cel ce nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine.
39. Cel ce şi-a câştigat viaţa, O va pierde; iar cel ce şi-a pierdut viaţa pentru Mine, acela O va câştiga.
40. Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte; şi cel ce Mă primeşte pe Mine Îl primeşte pe Cel ce M’a trimis pe Mine.
41. Cel ce primeşte profet în nume de profet, răsplată de profet va primi; şi cel ce primeşte pe un drept în nume de drept, răsplata dreptului va primi.
42. Şi cel ce în nume de ucenic va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia din aceştia mici, adevăr vă grăiesc: Nu-şi va pierde răsplata”.
1. După ce a isprăvit Iisus de dat aceste porunci celor doisprezece ucenici ai Săi, a plecat de acolo pentru ca să înveţe şi să propovăduiască prin cetăţile lor.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

„Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua.” Aceasta dezleagă toate nedumeririle legate de milostenie. Bunăvoinţa faţă de sărmani e totdeauna, dacă nu stinsă, dar oricum micşorată, de întrebările ca „Cine este cel care cere şi unde se duc banii dăruiţi?”. Domnul răspunde: „Răsplata ta va fi după gândul cu care îl primeşti şi îl ajuţi pe cel care cere”. Nu te uita la cel care cere, ci la gândul cu care dai. Cum vor fi aceste gânduri, aşa va fi şi preţul faptei tale; iar ce gânduri se cuvine să ai cu privire la cel sărman, ni se arată prin alt cuvânt: „Cine miluieşte pe cel sărman împrumută pe Dumnezeu”, sau „Ce aţi făcut unuia dintre aceştia, Mie Mi-aţi făcut”. Aşadar, primeşte pe orice om aflat în nevoie cum ai primi pe Domnul şi fă pentru el ceea ce poţi, cu gândul că faci pentru Dumnezeu şi vei primi nu doar răsplată de prooroc şi de drept, ci răsplată domnească.