Rugăciune a Sf. Isaac Sirul
Doamne, dă-mi să primesc simțirea puterii din cuvintele Scripturii. Amin.

aşa grăieşte Domnul:

Din Epistola a doua către corinteni a Sf. Ap. Pavel (1, 8-11)

8. Căci nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul nostru care ni s’a făcut în Asia; că peste măsură, peste puteri am fost îngreuiaţi, încât nu mai aveam nici o nădejde pentru viaţa noastră.
9. Dar noi întru noi înşine ne-am socotit osândiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu Cel care-i învie pe cei morţi,
10. Cel care ne-a izbăvit pe noi dintr’o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte, şi’n Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi,
11. dacă şi voi ne veţi ajuta prin rugăciune, pentru ca darul acesta primit de noi din partea multora, multora să le fie prilej de mulţumire pentru noi.

Din Sfânta Evanghelie după Luca (5, 27-32)

27. Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, şezând la vamă, şi i-a zis: „Urmează-Mi!”
28. Şi lăsând totul, acesta s’a ridicat şi I-a urmat.
29. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă.
30. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau şi ziceau către ucenicii Lui: „De ce mâncaţi şi beţi cu vameşii şi cu păcătoşii?”
31. Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
32. Eu n’am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă”.

Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an,

Sfântul Teofan Zăvoratul

„N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.” Ce mângâiere pentru păcătoşi! Însă ei trebuie să se lase de păcate şi să lucreze numai binele; ba şi făcând binele, să se socoată pe sine drept păcătoşi şi nu numai cu limba, ci şi cu inima. Nu păcătui, dar pocăieşte-te ca un adevărat păcătos şi strigă către Domnul ca să te miluiască! De vei avea această stare sufletească, înseamnă că stai întru adevăr; îndată ce ţi se va sui la cap dreptatea şi vei începe să te socoți fără de păcat, să ştii că te abaţi de la calea dreaptă şi te duci la cei cărora nu este mântuire. Cum poate fi împăcată viaţa dreaptă cu simţământul păcătoşeniei? Asta întreabă numai cărturarii, care scriu, însă nu făptuiesc; pentru cel ce merge pe calea făptuitoare, lucrurile sunt atâta de limpezi, că nici nu e în stare să priceapă cum ar putea să fie altfel.