Centrul Sf. Barnaba din NjabiniFrăția Misionară Ortodoxă din Tesalonic

Centrul Misionar Sf. Barnaba din Njabini, Kenya, a luat naștere în anul 2007, fiind înființat de părintele Metodiu și soția sa, ca un mod de a-I sluji lui Dumnezeu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obiectivele acestui centru se constituie în jurul împlinirii cuvântului Domnului Hristos de a duce tuturor oamenilor vestea cea bună a Întrupării și Biruinței asupra morții a lui Dumnezeu. În cadrul Centrului, părintele Metodiu desfășoară un program de catehizare pentru cei doritori să afle mai multe despre Ortodoxie, dar și pentru proprii elevi (mă gândesc că trebuie să fie ceva similar Școlii lui Iisus). Deasemeni, pentru cei botezați, a organizat și o clasă de muzică psaltică.

Odată cu programele catehetice, părintele Metodiu se străduiește și:

# să asigure comunității sale posibilitatea de a trăi în condiții sănătoase/ salubre;

# să le asigure copiilor săraci masa zilnică;

# să le ofere tinerilor posibilitatea de a avea acces la educație și formare profesională;

# să construiască o seră, a cărei produse ar putea susține nevoile alimentare ale Centrului, reprezentând și o sursă de venit;

# să construiască o capelă pentru copiii Centrului;

# să achiziționeze mobilierul necesar în bibliotecă;

# să introducă instalația electrică;

# să înființeze o clinică care să ofere teste HIV/ SIDA și consiliere gratuite.

kenya Sf Barnaba
În prezent, Centrul Sf. Barnaba se îngrijește de 117 copii, dintre care 23 provin din familii cu situații foarte dificile: părinți infectați cu HIV/ SIDA, familii foarte sărace, părinți violenți.

Fericit cel ce se gândeşte la sărac şi la sărman; în ziua cea rea, Domnul îl va izbăvi. Psalmi 40, 1

Donațiile noastre se pot face sub formă de transfer bancar dintr-un cont deschis la orice bancă din România, la:

Bank: Kenya Commercial Bank- Njabini Branch
Account Title: St Barnabas Orthodox Education Center
Account Number: 1174616121
Swift Code: KCBLKENX

sau prin PayPal

Frăția Misionară Ortodoxă este o organizație de ajutorare dedicată sprijinirii botezeforturilor misionarilor ortodocși din toată lumea. Înființată în anul 1963 sub numele “Prietenii Ugandei”, frăția îl are ca fondator pe părintele Hrisostom Papasarantopoulos, cel care a deschis calea misionarilor ortodocși în Africa sub-sahariană, în urma vizitei sfinției sale în Uganda, în 1961.

Scopul Frăției este acela de a colecta și trimite bani pentru nevoile Misiunii, dar și de a-i chema pe creștinii iubitori de Hristos și de semeni de pretutindeni la misiunea de propovăduire a Cuvântului. În prezent, Frăția Misionară Ortodoxă susține misionari în Africa, Asia, Oceania și America. O dată cu activitățile de catehizare, misionarii fac și lucrări caritabile în țările în care slujesc, ajutând pe cei săraci și bolnavi, contribuind la înființarea de orfelinate, școli, centre medicale, organizând cantine etc.

Mergeţi prin porţile Mele şi faceţi-i cale poporului Meu şi pietrele din cale daţi-le în lături; stindard ridicaţi pentru neamuri!  Isaia 62, 10

Donațiile se pot face prin PayPal.

Doamne al Adevărului și al iubirii: Tată, Fiule și Duhule Sfinte, ascultă rugăciunea noastră pentru cei care nu Te cunosc, ca ei să ajungă la înțelegerea mântuitoare a Adevărului și ca Numele Tău să fie slăvit între toate neamurile.

Întărește-i, însuflețește-i și luminează-i pe robii Tăi care vestesc Evanghelia. Împrospătează-le și întărește-le credința.

Înnoiește neîncetat râvna apostolică în noi înșine și în Biserică și ridică noi ucenici care să Te urmeze până la marginile lumii. Fă-ne martori ai bunătății Tale – plini de iubire, de putere și de credință – pentru slava Ta și pentru mântuirea întregii lumi.

Pentru rugăciunile Maicii Tale, ale Sfinților Apostoli, ale Sfinților Chiril și Metodiu și ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.

Amin.